Sistem de identificare a vulnerabilităților, implementat cu succes la CUP Dunărea!

Compania de de Utilități Publice “Dunărea” Brăila anunță finalizarea la data de 13.12.2022 a contractului CF3 Lotul 2 Furnizare si training Modelare si GIS, parte din Contractul CF3 de Furnizare și implementare SCADA, furnizare și training, Modelare hidraulică și GIS si furnizare dotari UIP din cadrul “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020” (cod SMIS 136502), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM).   

Contractul aferent lotului 2 s-a derulat timp de 6 luni și a vizat actualizarea sistemului informatic GIS și achiziția softurilor de specialitate pentru Beneficiarul Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila.   

Prin actualizarea sistemului informatic GIS Beneficiarul poate identifica eventualele vulnerabilități ale sistemelor ce cauzează întreruperi în furnizarea apei potabile și implicit prevenția acestora. Totodată, se micșorează timpii de intervenție pentru remedierea problemelor prin modelarea hidraulică a curgerii apei prin conducte cu nivel liber și sub presiune în vederea managerierii sistemelor complexe atât din punct de vedere al activelor, cât și din punct de vedere al funcționării și optimizării acestora.

Contractul pentru Lot 2 Furnizare si training Modelare si GIS a fost semnat cu ASOCIEREA INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L. (Lider) – INAS S.A. (Asociat), București, având o valoare de 2.113.936 lei fără TVA.  

Contractul a fost asigurat prin următoarea schemă de co-finanțare: 6% contribuție CUP Dunărea Brăila, 1.88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția Uniunii Europene.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional de Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 – “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Date de contact: Compania de Utilități Publice Dunărea” Brăila, www.apabraila.ro

Telefon: 0239/69 29 00; Fax: 0239/69 32 09; Email: dunarea@apabraila.ro     

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry