Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila a semnat contractul de execuție lucrări rețele de alimentare cu apă – UAT Movila Miresii și canalizare – UAT Șuțești, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu

În data de 16 decembrie 2022 Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila a semnat contractul de lucrări CL6 Execuție lucrări rețele de alimentare cu apă – UAT Movila Miresii și canalizare – UAT Șuțești, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-uri și racorduri electrice din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 (cod SMIS 136502), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM) – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 – “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Obiectul contractului constă în execuția unor lucrări de reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente în localitatea Movila Miresii, reabilitare conductă de aducțiune Movila Miresii – Gemenele, înființare sistem de canalizare în localitatea Cazasu, extindere rețea canalizare menajeră în localitatea Movila Miresii, înființare sistem de canalizare în localitatea Șuțești, colector Șuțești – Movila Miresii – Tudor Vladimirescu – Cazasu – S.E.A.U. Brăila. 

Lucrările aferente sistemului de alimentare cu apă sunt următoarele: a) reabilitare conductă de aducțiune Movila Miresii – Gemenele (L = 10,039 km); b) reabilitare rețea de distribuție (L = 11,266 km), inclusiv 1.227 branșamente în localitatea Movila Miresii. 

Lucrările aferente sistemului de canalizare sunt următoarele: a) reabilitare rețea de canalizare menajeră gravitațională în localitatea Movila Miresii (L = 1,992 km), inclusiv 1.008 racorduri; b) extindere rețea de canalizare menajeră gravitațională în localitatea Movila Miresii (L = 14,764 km), inclusiv 108 racorduri, conducte de refulare (L = 2,216 km) și 4 stații de pompare apă uzată menajeră; c) înființare sistem de canalizare gravitațională în localitatea Șuțești (L = 17,116 km), inclusiv 1.157 racorduri, conducte de refulare (L = 2,854 km) și 5 stații de pompare apă uzată menajeră; d) înființare sistem de canalizare gravitațională în localitatea Cazasu (L = 21,125 km), inclusiv 1.202 racorduri, conducte de refulare (L = 2,188 km) și 8 stații de pompare apă uzată menajeră; e) înființare colector sub presiune Șuțești – Movila Miresii – Tudor Vladimirescu – Cazasu – S.E.A.U. Brăila (L = 50,366 km) și 5 stații de pompare apă uzată menajeră.

Prin realizarea investițiilor propuse în cadrul prezentului contract de lucrări se așteaptă rezolvarea deficiențelor existente în vederea asigurării următoarelor condiții: îmbunătățirea calității apei potabile, protecția sănătății publice și a mediului înconjurător; asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației; reducerea pierderilor de apă în aria de proiect după implementarea contractului prin reabilitarea rețelelor de distribuție în localitatea Movila Miresii; creșterea gradului de acoperire a serviciilor de canalizare în județul Brăila prin înființarea sistemului de canalizare în localitățile Cazasu și Șuțești; reducerea numărului de avarii și întreruperi ale sistemului, reducerea pierderilor în rețelele de apă; reducerea infiltrațiilor/exfiltrațiilor în/din rețeaua de canalizare; îmbunătățirea structurii de management a serviciilor de apă și canalizare.

Contractul CL 6 – Execuție lucrări rețele de alimentare cu apă – UAT Movila Miresii și canalizare – UAT Șuțești, UAT Movila Miresii, UAT Cazasu, SPAU-ri și racorduri electrice a fost semnat cu Asocierea S.C. CONCIVIA S.A. (Lider de asociere) – S.C. EDAS EXIM S.R.L. – S.C. AQUA SERV S.R.L. și are o valoare de 97.577.599, 26 lei, fără TVA. 

Durata contractului este de 84 de luni (24 luni execuție lucrări, 60 luni perioadă de notificare a defectelor) de la data emiterii ordinului administrativ de începere a lucrărilor. 

Contractul este asigurat prin următoarea schemă de co-finanțare: 6% contribuție CUP Dunărea Brăila, 1.88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția Uniunii Europene.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional de Infrastructură Mare – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 – “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry