Sprijin în valoare de 300 milioane euro pentru sectorul agroalimentar, prin acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru

Întreprinderile Mici şi Mijlocii (IMM) care activează în domeniile industriei alimentare, agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii, greu încercate de efectele pandemiei de COVID-19, vor avea acces, începând de joi, 26 mai, la 300 de milioane de euro sprijin nerambursabil, prin acordare de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru.

Microgranturile şi granturile pentru capital de lucru, care au drept scop sprijinirea sectorului agroalimentar, vor fi acordate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, finanţarea fiind asigurată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Programul Operaţional Competitivitate.

”Finanţările sunt acordate în contextul în care sectorul agroalimentar a fost semnificativ afectat de criza economică generată de pandemia de COVID–19, acest ajutor reprezentând o gură de oxigen acordată IMM-urilor care activează în domeniile industriei alimentare, agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii.

Măsura face parte din pachetul “Sprijin pentru România”, adoptat de Guvernul României, în vederea atenuării efectelor negative ale crizei economice atât pentru mediul de afaceri, cât şi pentru populaţie. Guvernul şi-a asumat prin programul “Sprijin pentru România” garantarea securităţii alimentare a românilor, iar IMM-rile care activează în sectorul agroalimentar aveau mare nevoie de acest ajutor oferit sub formă de granturi pentru capital de lucru”, a transmis Florin Dobrescu – secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Pentru acordarea de Microgranturi este alocată suma de 50 milioane euro, iar pentru Granturi pentru capital de lucru este prevăzut un buget de 250 milioane euro.

Măsura privind Microgranturile va fi gestionată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Microgranturile vor avea o valoare de 5.000 euro, iar de ele vor putea beneficia IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile) fără angajaţi la 31.12.2019, Persoane Fizice Autorizate (PFA), Întreprinderi Individuale (ÎI) şi Întreprinderi Familiale (ÎF), înfiinţate până la 01.02.2020. Condiţia este ca solicitanţii să fi avut la 31.12.2019 o cifră de afaceri care depăşeşte valoarea de 5000 euro. Cererile de finanţare în cadrul apelurilor de proiecte sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului, în limita fondurilor alocate.

”Granturile pentru capital de lucru vor fi acordate de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, administrator al schemei de ajutor de stat, în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE). Valoarea Granturilor pentru capital de lucru va fi de: 5.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 şi 33.350 euro; 15% din cifra de afaceri, fără a depăşi valoarea de 120.000 euro, pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 13.501 euro; maxim 120.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro. Beneficiarii vor asigura cofinanţarea proiectului în procent de 15% din valoarea grantului solicitat, făcând dovada deţinerii fondurilor (extras de cont/hotărâre de aprobare a creditului) la semnarea contractului de finanţare. Granturile pot fi contractate de IMM-uri, societăţi agricole, cooperative agricole, grupuri de producători, organizaţii de producători, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi îşi desfăşoară activitatea în agricultură, piscicultură şi acvacultură, industria alimentară şi alte activităţi asimilate acesteia”, a transmis Florin Dobrescu – secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Cheltuielile eligibile vizează stocurile cu materii prime, materiale, mărfuri sau alte categorii de stocuri necesare activităţii, achitarea de datorii curente sau restanţe faţă de furnizori, cheltuieli cu chiria pe baza de contract încheiat sau redevenţă, cheltuieli cu achiziţia de servicii necesare activităţii curente, cheltuieli cu achiziţia de obiecte de inventar, echipamente, utilaje, instalaţii sau tehnologii, respectiv plata datoriilor către bugetul de stat.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry