Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor

Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor

 

 

Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar in valoarea de 250 lei (50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, in vigoare), acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare elev si student incadrat in munca, conform prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor. Diferenta dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Angajarea elevilor si studentilor se poate realiza pe perioada vacantelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic.

Beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care incadreaza in munca elevi si studenti in baza:

– unui contract individual de munca pe durata determinata, egala sau mai mica decat durata vacantei, incheiat in conditiile legii, cu norma intreaga sau, dupa caz, cu timp partial;

– unui contract de munca temporara numai daca durata misiunii de munca temporara este egala sau mai mica decat durata vacantei.

In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, contractul individual de muncã incheiat cu durata timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana se considera incheiat cu norma intreaga.

Nu beneficiaza de acest stimulent financiar angajatorii care:

– incadreaza in munca elevi si studenti anterior datei de incepere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi;

– au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de acest stimulent financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucratoare in cursul anului calendaristic.

Pentru acordarea stimulentului financiar lunar, angajatorii, din judetul Braila, vor incheia cu A.J.O.F.M. Braila, in termen de 30 de zile de la data angajarii elevilor si studentilor aflati in perioada vacantelor, o conventie (Anexa nr.1 la H.G.nr.726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor).

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry