”Tichilești Express” înseamnă copilărie și entuziasm

La Școala Gimnazială Tichilești se desfășoară un proiect educativ (PNRAS), care are ca obiectiv principal reducerea părăsirii timpurii a școlii, precum și creșterea ratei de tranziție de la învățământul gimnazial, la cel liceal sau profesional. Se tinde către diminuarea procentului de abandon școlar, care, la nivel național, a luat proporții îngrijorătoare, prin activități cu caracter practic-aplicativ, care să ducă la creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial.

Cadrele didactice, implicate în proiect, fac eforturi și pentru creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională, prin activități de sprijin la nivel educativ dar și emoțional, adaptat vârstei. Sunt avute în vedere și sporirea ratei de promovabilitate la sfârșitul anului școlar, precum și reducerea numărului de absențe nemotivate.

În acest sens, pentru îndeplinirea obiectivelor menționate, au fost realizate activități didactice care au contribuit la dezvoltarea abilităților socio-emoționale, respectiv comunicare și colaborare, ca fundamente pentru lucrul în echipă. Tot pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar, proiectul are prevăzute și fonduri pentru asigurarea hranei pentru elevi, dar și pentru excursii tematice, care să ducă la creșterea interesului acestora pentru educația formală și cea non-formală. Aceste excursii sunt importante, fiindcă există studii de pedagogie și psihologie, prin care s-a constatat că activitățile non-formale reduc nivelul anxietății în rândul elevilor timizi, cu dificultăți de afirmare în cadrul mediului școlar.

Am propus, prin acest proiect, activități care să-i țină pe elevi aproape de școală, să le ofere o alternativă valoroasă în petrecerea plăcută și instructivă a vacanței, experiență de care să-și aducă aminte oricând, cu plăcere”, ne-a declarat prof. Luiza Moraru, inițiatorul activității.

În acest context, a fost desfășurată activitatea intitulată „Tichilești Express” în care, în cadrul mai multor probe transdisciplinare, elevii au compus versuri, au rezolvat cuvinte încrucișate sau exerciții de matematică, au combinat figuri geometrice pe teme date, sau au desfășurat activități sportive distractive, fiind îndrumați de prof. Ionuț Micu, Luiza Moraru, Luiza Zainea, Anca Chivu și Mitica Eugenia Lăzărică.

Activitățile de educație non-formală sunt menite să completeze activitățile desfășurate în context formal, într-un mod plăcut și atrăgător, motiv pentru care putem să spunem că, prin această școală de vară, am atins cele mai multe obiective, dintre cele pe care le-am avut în vedere. Am putut constata faptul că educația se poate face într-un mod eficient, atunci când elevii sunt entuziaști în a rezolva temele propuse”, ne-a declarat prof. Micu Ionuț, coordonatorul proiectului.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry