LANSAREA PROIECTULUI „Formarea profesionala a pescarilor – pilon al dezvoltării comunității”

Cod SMIS 130138

ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR FILIALA BRĂILA, anunţă începerea proiectului „Formarea profesionala a pescarilor – pilon al dezvoltării comunității,  proiect cofinanţat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Axa Prioritară 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura 3.1 : “Sprijinirea învățării pe tot parcursul vieții”.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Creșterea gradului de conștientizare al elevilor prin organizarea de activitati de educație din domeniul pescuitului,  care isi vor pune  amprenta pe capacitatea de intelegere a informatiilor primite pentru un număr de 100 elevi din zona pescărească a Județului Brăila.

Promovarea dezvoltării durabile a zonei pescărești a Județului Brăila prin conştientizare și formare a membrilor comunităţilor locale din zona pescărească a Județului Brăila  prin realizarea unui curs autorizat de competențe informatice pentru nr. de 30 pescari autorizati si/sau a sotiilor și organizarea a 4 semininarii de instruire în domeniul antreprenoriatului turistic din zona pescărească a Județului Brăila.

VALOAREA TOTALĂ a Contractului de Finanțare este de 108.318,35 lei DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 24 luni.

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

DATE DE CONTACT: ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR FILIALA BRĂILA

Telefon: 0799.581.208; E-mail: proecotur.braila@gmail.com; www.proecoturbraila.ro

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry