Nemulțumiri în sistemul judiciar brăilean! Personalul auxiliar de specialitate din Tribunalul Brăila anunță un protest spontan!

În cadrul Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Brăila s-a hotărât în unanimitate susţinerea unei formei de protest declanşată de personalul auxiliar de specialitate, prin Hotărârea din data de 09.12.2023 a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, comunicată prin adresa nr. 144/SNGJ şi adoptarea unei forme de protest începând cu data de 12.12.2023, constând în soluționarea doar a cauzelor cu caracter foarte urgent.

În materie civilă, judecarea în fond sau în căile de atac a următoarelor cauze, în funcție de competența fiecărei secții:

 • suspendarea executării hotărârii – art 450 al.1 C.pr.civilă;
 • suspendare executării provizorii – art 450 alin.5 C.pr.civilă;
 • măsuri de protecție a minorilor Legea nr. 272/2004;
 • măsuri asigurătorii;
 • suspendarea provizorie a executării silite;
 • suspendare executare silită;
 • ordonanța președințială;
 • asigurarea dovezilor;
 • tutela/curatela/consiliere judiciară/tutela specială;
 • internarea medicală nevoluntară;
 • ordin de protecție;
 • reținere navă;
 • suspendare executare act administrativ;
 • litigii privind achizițiile publice;
 • cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. 10 şi 11 din Legea nr. 85/2014;
 • suspendare grevă / acțiune în constatarea nelegalității grevei;
 • conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele de mai sus, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii;
 • contestaţia privind tergiversarea procesului în cauzele de mai sus;
 • orice alte cereri care vizează situații excepționale care pot fi considerate de urgență deosebită.

În cauzele civile care nu se regăsesc între obiectele de mai sus, procedura prealabilă începută se suspendă, iar în dosarele nou înregistrate, procedura prealabilă nu va fi începută. În cauzele care potrivit legii nu sunt supuse procedurii regularizării cererii, dosarele vor fi repartizate fără a se dispune alte măsuri.

În materie penală, activitatea judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori.

Judecătorii de cameră preliminară sau după caz, instanțele vor soluționa în fond sau în căile de atac următoarele cauze:

 • cele privind infracțiunile flagrante;
 • cele în care au fost dispuse măsuri preventive;
 • cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii;
 • cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;
 • cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;
 • cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical;
 • cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
 • cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate;
 • cauze în materia liberării condiționate;
 • cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educative sau într-un centru de detenție;
 • contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013;
 • contestații la executare;
 • cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
 • cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
 • cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter medical;
 • căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
 • cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele de mai sus;
 • contestaţia privind tergiversarea procesului.

Judecătorii de cameră preliminară sau instanțele pot soluționa și alte tipuri de cauze în care legea nu prevede citarea părților.

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Brăila solicită Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în calitate de ordonator principal de credite, să efectueze toate demersurile legal posibile pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii salariilor cuvenite judecătorilor, astfel cum au fost stabilite prin actele administrative emise în anul 2023, precum şi pentru plata tranşelor scadente din drepturile salariale conform hotărârilor judecătoreşti definitive.

Magistraţii solicită Ministerului Finanţelor Publice alocarea fondurilor necesare plăţii salariilor curente cuvenite judecătorilor, precum şi pentru plata tranşelor scadente din drepturile salariale obţinute de judecători prin hotărâri judecătoreşti definitive.

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Brăila solicită implicarea Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenţei justiţiei, pentru respectarea independenţei judecătorilor, în sensul de a fi efectuate toate demersurile legal posibile pentru a se asigura plata drepturilor salariale cuvenite acestora.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry