Penitenciarul Brăila a răspuns afirmativ la invitația Forumului Tinerilor din România, care au organizat programul ”Școala de Vară – ediția a doua”

Pentru a marca acest eveniment, specialiștii din cadrul Sectorului de Reintegrare Socială, Resurse Umane, Siguranța Deținerii în Regim Penitenciar din cadrul Penitenciarul Brăila au implicat și derulat cu persoanele private de libertate activități specifice.

În data de 21.07.2022 a fost organizată activitatea derulată în cadrul proiectului ”Campanie de sensibilizare a societății civile privind persoanele private de libertate și promovarea rolului specialiștilor în reintegrarea socială a acestora” coordonată de comisar șef de poliție penitenciară Simona Kober – Reintegrare Socială și subcomisar de poliție penitenciară Valeriu Voiculeț –Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar în cadrul Penitenciarului Brăila, activitatea a constat în, prezentarea mijloacelor tehnice specifice, vizitarea penitenciarului cât și în interacțiunea elevilor cu persoanele care execută pedepse privative de libertate, urmărindu-se îmbunătăţirea percepţiei cu privire la instituţia penitenciară şi la conştientizarea de către tineri, a efectelor  negative pe care le are încarcerarea asupra individului, susţinută de importanţa respectării regulilor şi a legilor comunităţii în care trăiesc.

Subcomisar de poliție penitenciară Valeriu Voiculeț – reprezentantul Sectorului Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar a prezentat sistemul penitenciar, rolul așezământului de deținere pentru comunitate și a susținut importanța alegerilor pe care le facem în viața și consecințele acestora.

După efectuarea vizitei, tinerii  au fost implicați în Proiectul de activitate ”Asistent social pentru o zi”, sub directa coordonare a d-nei inspector de poliție penitenciară Valentina Voinea – ofițer specialist asistent social, voluntarii Centrului de Tineri –  Brăila Youth Hub au avut ocazia de a se pune în rolul specialiștilor din Sectorul Reintegrare Socială și de a interacționa cu  persoanele private de libertate.

Temele abordate în cadrul activității au vizat, în principal, aspecte cu privire la cauzele, motivele, contextul comiterii  de infracţiunii, precum și efectele privării de libertate. Interacţiunea cu deținuții şi mărturia experienţei acestora au avut ca scop asumarea şi învăţarea unor atitudini şi comportamente dezirabile social şi respingerea celor cu consecinţe negative.   

Înţelegând importanţa activităţilor de prevenire a infracţionalităţii, proiectul vizează valorificarea experienţei de viaţă a deţinuţilor pentru conştientizarea efectelor negative pe care încarcerarea le are asupra individului uman, necesitatea respectării regulilor şi a legilor comunităţii în care trăiesc și importanţa integrării în societate

Comisar șef de poliție penitenciară Simona KOBER– din cadrul Sectorului Reintegrare Socială din cadrul Penitenciarului Brăila a evidențiat faptul că succesul componentei de reintegrare socială este necesar ca demersurile iniţiate de sistemul penitenciar să beneficieze de suportul şi concursul comunităţii locale, în calitatea sa de partener al serviciului penitenciar, dar şi de beneficiar ai întregului proces de reinserţie socială

Valorificarea experienţei persoanelor condamnate poate condiţiona asumarea şi învăţarea unor atitudini şi comportamente dezirabile social și evitarea comportamentelor delincvente. De asemenea, interacțiunea directă cu lucrătorii sau cu persoanele private de libertate contribuie la cunoaștere mai bună a mediului penitenciar de către societatea civilă și înțelegerea fenomenului infracționalității, în sensul prevenirii comportamentelor de acest gen.

Specialiștii Serviciul de Asistență Psihosocială au mediat dialogul dintre tineri și persoanele private de libertate, aceștia au răspuns și au adresat, la rândul lor, întrebări persoanelor private de libertate prezente la dezbatere, despre capcanele consumului de droguri, consecințele fizice și emoționale, cât și despre consecințele legale suportate în vederea conștientizării riscurilor privind traficul și consumul de substanțe psihoactive care provoacă dependență, prin împărtășirea experiențelor negative prin care au trecut persoanele private de libertate prezente, care au avut contact cu traficul și consumul de substanțe interzise,

Împărtășirea acestor experiențe negative a ajutat elevii în a conștientiza mai mult riscurile la care s-ar putea supune aflându-se în prezența unor anturaje nepotrivite, cât și în a conștientiza importanța solicitării de ajutor specializat ori de câte ori se confruntă cu situații problematice.

Puterea exemplului personal a avut un impact semnificativ pentru elevii prezenți la activitate și, deopotrivă, apreciată de didactice prezente.

Administrația Penitenciarului Brăila și partenerii instituționali își exprimă convingerea că împreună pot contribui la prevenirea criminalității, și la facilitarea reintegrării sociale a persoanelor private de libertate.

Activitatea s-a încheiat prin  atragerea unui semnal de alarmă cu privire la  consecințele, dificultăţile întâmpinate după executarea unei pedepse privative de libertate (marginalizarea socială, excluderea din grupul de prieteni, slăbirea relaţiilor de afecţiune dintre membrii familiei, imposibilitatea continuării studiilor, dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, neîncrederea celor din jur cu privire la posibilitatea de a se îndrepta).

Considerăm că interacţiunea  elevilor cu persoanele care execută pedepse privative de liberate şi ascultarea mărturiilor  experienţelor  acestora pot condiţiona asumarea şi învăţarea unor atitudini şi comportamente dezirabile social şi respingerea celor cu consecinţe negative.

Astfel de momente conferă prilejul de a îmbunătăți percepția opiniei publice cu privire la rolul lucrătorilor de penitenciare în societate. 

„Administraţia Naţională a Penitenciarelor este serviciul public responsabil cu aplicarea regimului de detenţie şi cu asigurarea intervenţiei recuperative, în condiţii care garantează respectarea demnităţii umane, facilitând responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi contribuind la creşterea gradului de siguranţă a comunităţii, la menţinerea ordinii publice şi a securităţii naţionale”.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry