Sancțiuni pentru munca nedeclarată, în construcții!

Inspecția Muncii a dispus în perioada 09.06-16.06.2021 efectuarea de controale in cadrul ”Campaniei naționale pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile construcții cod CAEN – 41,42,43 privind respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă”.

Obiectivele acestei campanii au fost:

 • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea respectării de către anagajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor de munca;
 • Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le inregistra in REVISAL și de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui raza teritorială angajatorul are sediul social;
 • Conștientizarea angajatorilor și angajaților în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în domeniul  relațiilor de muncă;
 • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale;
 • Aplicarea si respectarea prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Luarea masurilor specifice pentru diminuarea raspandirii COVID-19.

Pe parcursul desfășurării campaniei au fost efectuate 38 de controale la angajatorii care desfasoara activitate in domeniile constructii cod CAEN – 41,42,43.

Pentru deficiențele constatate în domeniile de competență au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 238.000 lei astfel:

 • Pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sau ale caror CIM nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat au fost sanctionati 4 angajatori, fiind identificate 11 persoane – 210.000 lei;
 • Pentru nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă – 10.500 lei;
 • Pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidenţă a salariaţilor – 1.000 lei;
 • Pentru nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal – 1.500 lei;
 • nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară – 1.000 lei;
 • Neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă – 3.000 lei;
 • Neefectuarea triajului epidemiologic – 1.000 lei;
 • Angajatorul nu a pus la dispoziția inspectorilor de muncă documentele solicitate la control – 10.000 lei.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry