Serviciul Județean Anticorupție Brăila – Raport 2020

Activitatea Serviciului Județean Anticorupție Brăila, structură din cadrul Direcției Generale Anticorupție, pentru anul 2020, s-a desfășurat pe trei paliere – investigații, anchete și prevenire și a avut ca principale repere profesionale consolidarea capacității de combatere a corupției, în paralel cu prioritizarea demersurilor preventive către zonele identificate cu riscuri și vulnerabilități în domeniu.

Lucrătorii serviciului sunt abilitați să efectueze, în condițiile prevăzute de lege, activități de prevenire și descoperire a faptelor de corupție, precum și actele de cercetare penală dispuse de procurori din cadrul unităților de parchet, privind infracțiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne.

Activităţile preventiv-educative desfășurate, în anul 2020, au condus la o sensibilizare mai mare a lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne cu privire la conştientizarea riscurilor la care se expun în situațiile în care săvârșesc fapte de corupţie, în condițiile în care acestea au fost adaptate și organizate cu respectarea tuturor dispozițiilor și măsurilor luate în scopul limitării și prevenirii situațiilor de risc ce puteau afecta siguranța și sănătatea personalului M.A.I.

În scopul informării şi dezvoltării cunoștințelor și abilităților necesare adoptării unui comportament integru, au fost desfășurate cu lucrători M.A.I. un număr de 62 de activităţi de instruire şi de informare anticorupţie la care au participat 693 persoane.

Chiar și în contextul situației pandemice, pe parcursul anului 2020 au fost organizateși desfășurate, în colaborare cu alte instituții publice și societatea civilă, un număr de 87 activități la care au fost prezenți473 participanţi. Printre acestea se află:persoane examinate pentru obținerea permisului de conducere; patrulele mixte mobile și fixe din județul Brăila; lucrători din M.A.I., M.Ap.N. și Poliție Locală Brăila ce au asigurat paza centrelor de carantină; elevi aflați în practică la structurile teritoriale din M.A.I..

În contextul desfășurării, la nivel național, a proiectului „#Integritate 2020” – concurs de filme de scurt metraj cu tematică anticorupție, S.J.A. Brăila s-a raliat măsurilor de promovare a concursului în majoritatea instituțiilor publice, prin transmiterea inclusiv a unor mesaje cu conținut preventiv – educativ, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Brăila către unitățile școlare din județ.

Activitățile dindomeniul relaţiilor cu publicul şi relaţii publiceau deținut o pondere importantă, având la bază principiul transparenței și deschiderea către opinia publică. În acest domeniu au fost înregistrate și soluționate 27 de petiții, au fost primite în audiență 4 persoane și consiliate în afara programului de audiențe 34 persoane, fiind formulate 6 denunțuri care au fost înaintate unităților de parchet competente.

Domeniul combaterii faptelor de corupţie – având în vedere faptul că urmărirea penală constituie un segment important în arealul activităților desfășurate de Direcția Generală Anticorupție, s-a acordat o atenție deosebită efectuării actelor procedurale în conformitate cu ordonanțele de delegare emise de procurori, ca premisă indispensabilă pentru obținerea unei finalități judiciare corespunzătoare.

Pe parcursul anului 2020, la nivelul Serviciului Județean Anticorupție Brăila au fost înregistrate16 lucrări penale, respectiv 6 sesizări din oficiu, 6 denunțuri și 4 plângeri, dintre care 11 pentru fapte de corupție și 5 pentru alte fapte

În vederea administrării probatoriului, unitățile de parchet competente au dispus efectuarea, de către ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Brăila, de activități într-un număr de 82 de ordonanțe de delegare.

În aceeași perioadă, în cauzele în care am fost delegați, au fost încheiate 4 acorduri de recunoaștere și au fost emise 7 rechizitorii de către procurorii unităților de parchet.

Ca urmare a politicilor preventive, subliniem faptul că, la nivelul serviciului, a fost consemnată o situaţie în care lucrători ai ministerului au sesizat S.J.A. Brăila, cu privire la intenţia unor persoane de a-i corupe în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Reamintim faptul că, la nivelul judeţului Brăila, Direcţia Generală Anticorupţie este reprezentată de Serviciul Judeţean Anticorupţie Brăila, cu sediul principal în municipiul Brăila, str. Ana Aslan, nr. 39, telefon/fax 0239.613.634 sau e-mail:braila.dga@mai.gov.ro.

Cetăţenii care vor să sesizeze fapte de corupţie săvârşite de personalul MAI, se pot prezenta la sediul indicat mai sus, precum şi în cadrul programului de audienţe organizat la biroul S.J.A. Brăila din incinta Instituţia Prefectului Brăila, Piața independenței nr. 1 în fiecare zi de miercuri a săptămânii, între orele 1200-1500.

De asemenea, la nivelul Direcției Generale Anticorupție faptele de corupţie pot fi sesizate gratuit la Call-Center anticorupţie 0800.806.806. sau la adresa de e-mail petitii.dga@mai.gov.ro

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry