Anunț public: Realizarea și amenajarea unui spațiu zootehnic – Ferma agricolă animalieră – 1000 de capete ovine – Trupost Cooperativa Agricolă

Trupost Cooperativa Agricolă, titular al proiectului ”Realizarea și amenajarea unui spațiu zootehnic – Ferma agricolă animalieră – 1000 de capete ovine”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul ”Realizarea și amenajarea unui spațiu zootehnic – Ferma agricolă animalieră – 1000 capete ovine”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Măxineni, sat Corbu Nou CF 72010.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – municipiul Brăila, B-dul Independenței nr 16, Bl B5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Aacordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry