Campanie de prevenire a traficului de persoane! | Statistică sumbră: una din două victime exploatate a fost minoră!

Poliția Română prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Crimanlității, este partener în cadrul Proiectului „Reducerea vulnerabilităţii la traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă a cetăţenilor români aflaţi în țară și în afara granițelor României” alături de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane și Poliţia de Frontieră Română.
Scopul general al proiectului este acela de prevenire a traficului de persoane în vederea exploatării prin muncă a cetățenilor români aflați în țară și în străinătate, prin creșterea gradului de informare cu privire la riscurile și implicațiile asociate traficului.

În principal, campania de prevenire se va adresa persoanelor vulnerabile, aflate în situaţie de risc, cât şi potenţialelor victime ale traficului de persoane. Astfel, principalul grup țintă va fi reprezentat de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în țară sau în străinătate care sunt expuse la riscuri de trafic, acestea fiind dispuse să-şi asume riscuri foarte mari, neacordând o atenţie reală măsurilor de siguranţă şi protecţie.

De asemenea, activităţile de prevenire vor veni în întâmpinarea nevoilor continue de informare ale minorilor cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani, în special din comunităţile în cadrul cărora există un număr ridicat de copii rămaşi singuri acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate.

Conceptul proiectului are la bază ideea unui efort antitrafic cumulat şi coordonat, fiind un proiect de prevenire care propune o intervenţie simultană atât la nivelul localităţilor de provenienţă a victimelor, cât şi la nivelul tuturor punctelor de trecere a frontierei. De asemenea, această acţiune vizează activităţi preventive concentrate pe localităţile în care se găseşte un număr ridicat de copii rămaşi singuri acasa ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate.

Conform statisticilor la nivel național, cel mai des întâlnite forme de manifestare rămân traficul de persoane în scopul exploatării sexuale și prin muncă forțată, înregistrându-se victime atât din rândul minorilor, cât și al adulților. În anul 2021, 51 de victime identificate au fost exploatate prin muncă. Principalele sectoare de activitate al exploatării victimelor prin muncă au fost domeniul construcțiilor, domeniul agriculturii și al creșterii animalelor. Șase persoane din totalul victimelor au fost fost recrutate prin intermediul unei agenții de plasare a forței de muncă sau prin intermediul unor anunțuri publicitare cu locuri de muncă. Conform numărului de victime identificate, principalele ţări de destinaţie a victimelor traficului de persoane exploatate prin muncă au fost: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Spania, Germania, Belgia și România.

În ceea ce privește numărul de victime minore identificate la nivelul anului 2021, acesta a reprezentat aproape 56% din total de 505 victime identificate, concluzia fiind că una din două victime exploatate a fost un copil/adolescent. Referitor la modalitatea de recrutare utilizată de traficanți, noile instrumente de monitorizare și evaluare a situației victimelor traficului de persoane au permis observarea și constatarea faptului că rețelele sociale au contribuit la o creștere a vulnerabilității la trafic, pentru cel puțin o proporție de 21% dintre victime existând asocierea internetului și a rețelelor sociale în recrutarea pentru trafic.

Tot acest context, impune o reacţie fermă din partea instituţiilor şi organizaţiilor cu responsabilităţi în domeniu, precum şi o amplificare a eforturilor de reducere a vulnerabilităţii la traficul de persoane a cetăţenilor români aflaţi în căutarea unui loc de muncă în țară sau în străinătate.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila, prin Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității alături de partenerii interinstituționali din cadrul proiectului și nu numai, vor desfășura activități preventive atât în comunitate, în zonele cu vulnerabilitate crescută pe acest palier, cât și în unități de învățământ din mediul urban și rural, la burse de locuri de muncă agenții de recrutare și plasare a forței de muncă.