Personalul sanitar încadrat fără concurs pe perioada stării de alertă poate rămâne pe post! Deputatul Mircea Florin(PSD): ”Am votat pentru…”

Personalul din unităţile sanitare încadrat fără concurs pe perioada stării de alertă poate rămâne pe post, prin promovarea unui examen organizat anterior încetării contractului individual de muncă, a decis, marţi, Camera Deputaţilor, în calitate de for legislativ decizional.

Deputaţii au adoptat un proiect de lege privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată.

La începutul lunii martie, deputatul PSD Mircea Florin a susținut o declarație politică în plenul Camerei Deputaților cu privire la situația personalului angajat pe perioada stăzii de alertă. Cele două ministere, al Sănătății și de Interne, au încadrat personal în ultimii doi ani, care a luptat în prima linie, pe perioada pandemiei.

”Astăzi am votat ”Pentru” Proiectul de Lege privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiect inițiat de parlamentarii Partidului Social Democrat”,

a declarat deputatul Mircea Florin.

Proiectul privind reglementarea statutului personalului contractual care, în perioada stării de alertă, a fost încadrat pe perioadă determinată, a fost votat astăzi. S-au înregistrat 230 de voturi „pentru”, 12 „împotrivă” şi 47 de abţineri.

Potrivit proiectului, prin derogare de la legislaţia actuală se pot organiza examene în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat, fără concurs, posturi de execuţie pe perioadă determinată.

Instituțiile care pot organiza aceste concursuri sunt:

  • Ministerul Sănătăţii şi unităţile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea acestuia
  • Ministerul Afacerilor Interne şi unităţile şi instituţiile aflate în subordinea, în cadrul şi/sau în coordonarea acestuia
  • autorităţile administraţiei publice locale
  • ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie
  • instituţiile publice de asistenţă socială

De prevederile proiectului beneficiază şi medicii angajaţi în structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de COVID-19. Aceştia se pot prezenta la examenul organizat de unităţile sanitare cu paturi în specialitatea în care sunt confirmaţi dacă unitatea cu care a încheiat contractul de muncă pe perioadă determinată nu are în structura sa o secţie din aceeaşi specialitate sau, după caz, la solicitarea unităţii spitaliceşti.

Modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului sau, după caz, prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire, în termen de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.

Până la încetarea stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea acestuia, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, au putut fi ocupate prin numire, fără concurs.

La data încetării stării de risc epidemiologic şi biologic, personalul angajat în condiţiile prevăzute de proiectul de lege îşi continuă activitatea, cu acordul său, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 90 de zile.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry