Viorel Botea, candidat la Camera Deputaților: ”Vin în fața brăilenilor cu fapte nu cu promisiuni”

Dezvoltarea durabilă a unei comunități se face prin atragerea fondurilor europene. În perioada 2010-2020 am atras la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Brăila proiecte de peste15 milioane de euro.

Președintele PMP Brăila, Viorel Botea

Președintele PMP Brăila, Viorel Botea, candidat la Camera Deputaților, declară că „așa cum a demonstrat și în campania pentru alegerile locale, este genul de candidat care vine în fața alegătorilor cu lucruri concrete, pe care deja le-a făcut nu doar cu promisiuni”, fiindcă acestea reprezintă o garanție că nu este om al vorbelor, ci unul al faptelor.

Botea a prezentat în acest sens o serie de lucruri pe care le-a făcut în calitatea sa de INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL al INSPECTORATULUI ȘCOLAR JUDEȚEAN Brăila

Manager proiect în proiectele 2009-2012:

1.”Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova”

2. “Formarea continuă a profesorilor de Limba română, engleză şi franceză, în societatea cunoaşterii ”

Coordonator regional în proiectul:

1. “Reţea multi-regională de formare profesională a femeilor pentru o societate incluzivă şi

coezivă”.

– Expert pe termen scurt în proiectele:

1. Proiect ID 61264 – “Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare – SCAN”

2. Proiect ID 60655 – “ Cerinţe Educaţionale pentru Toţi – CESPeT”

PROIECTE 2020-2022

1. POCU/633/6/14/130509 cu titlul «STEP – Stagiile de practică, un pas spre viitoarea meserie», proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6- Educație și competențe

Obiectiv specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Durata proiectului este de 24 de luni, cu un buget de 2.375.842,53 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, prin optimizarea stagiilor de practică, a serviciilor de consiliere și orientare profesională și prin utilizarea metodei inovative de tip «firme de exercițiu», în vederea îmbunătățirii perspectivelor de inserție pe piața muncii ale acestora, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

2. Selectarea spre finanțare a proiectul POCU/665/6/23/133608cu titlul

«STAR – Școală atractivă pentru toți», proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Obiectiv specific 6.4 și Obiectiv specific 6.6. Durata proiectului este de 36 de luni, cu un buget de 9.522.408,64 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea ratei de reintegrare în sistemul de educație și formare, a copiilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala și a adulților care nu și-au finalizat educația obligatorie din județele Brăila și Vaslui, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de tip «A doua șansă» pentru învățământul primar și/sau secundar inferior, către un număr de 602 copii/tineri/adulți din cele două județe.

3. Cerere de finanțare depusă, aflată în evaluare, pentru proiectul POCU/784/6/24/139602 cu titlul «Didact Acces», proiect în parteneriat cu Asociația “Societatea Națională Spiru Haret Pentru Educatie, Știință și Cultură” – BENEFICIAR, Inspectoratul Școlar Județean Brăila – PARTENER 1, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3. Durata proiectului este de 36 de luni, cu un buget de 4.759.914,90 lei.

Criza Coronavirus a arătat rapid slăbiciunile sistemului de educație din România. În acest an, 40% dintre elevii din mediul rural nu au avut acces la educație, pentru că nu au avut un computer sau o tabletă sau nu au avut acces la Internet. 1 din 2 elevi face cursuri online de pe telefon. România se afla oricum în topul țărilor din UE cu un procent ridicat al abandonului școlar timpuriu și fără infrastructură școlară adecvată, iar criza sanitară ridică un zid digital între elevi și accentuează vulnerabilitățile sistemului nostru de învățământ. Angajamentul Partidului Mișcarea Populară, angajamentul meu ca viitor deputat în Parlamentul României este că nici un copil nu va fi lăsat în urmă. Educația reprezintă viitorul națiunii noastre”

spune inspectorul sef al ISJ Brăila, candidat la alegerile parlamentare din partea Partidului Mișcarea Populară.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry