Securitate și sănătate în muncă! Acțiuni de control pentru verificarea curieratul de mărfuri en-gros și en-detail!

Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă la curieratul de mărfuri en-gros și en-detail.

In perioada de pandemie, serviciile de livrare la domiciliu a unor produse diverse a crescut. În acest context, zilnic, în traficul din oraşele mari, sunt prezenţi curieri, aparţinând diferitelor firme care prestează servicii de curierat, care sunt expuşi la riscuri majore în aglomeraţia urbană, putând fi angrenaţi în evenimente de trafic care pot avea consecinţe grave pentru sănătatea lor.

Conform informaţiilor, curierul în acest context, este elementul care face legătura între furnizorii de produse diverse, partenerii acestora din mediul de afaceriț şi clienţii utilizatori, de multe ori, prin intermediul unor platforme informatice.

Pentru a deveni curier de diferite produse, unii administratori de platformă solicită ca aceştia să fie înregistraţi la Administraţia Publică în care să-şi declare veniturile la Administraţia Fiscală fără a exista obligativitatea stabilirii unei relaţii de muncă care să fie supusă reglementărilor Codului Muncii.

Aceşti curieri nu pot fi asimilaţi cu definiţia “lucrătorului” aşa cum este prevăzut în Legea 319/2006 a Securităţii si Sănătăţii în muncă.

Totodată, transportul de marfă este unul dintre sectoarele de activitate în care se produce un număr semnificativ de accidente de muncă, având deseori o gravitate mare, ajungând până la deces. O pondere mare în numărul accidentaţilor în muncă, o au lucrătorii care se accidentează, în condiţiile în care vehiculul se află în staţionare, în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare la sediul beneficiarului transportului.

Activitatea de prevenire a acestor accidente este o problemă care trebuie să primeze, având în vedere numărul de vehicule implicate, diversitatea acestora, tonajul de marfă transportat în fiecare an şi avântul luat de activitatea de livrare la domiciliu.

O mai bună coordonare a activităţii de prevenire, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, realizată de angajatorii implicaţi, precum şi de lucrătorii care au diferite sarcini de muncă şi care acţionează conform instruirii primite, este punctul de plecare esenţial pentru a preveni accidentele de muncă, atât pentru angajatori cât şi pentru personalul societăţilor de curierat.

Obiectivele actiunii:

 1. Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din acest domeniu.
 2. Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în societăţile comerciale care au acest obiectiv de activitate, astfel încât să fie:
  • realizată şi implementată evaluarea riscurilor, de către angajator, pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor în ceea ce priveşte expunerea în trafic a curierilor;
  • asigurată întocmirea planului de prevenire şi protecţie, bazat pe evaluarea riscurilor;
  • asigurată elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
  • asigurată de către angajator o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii şi consemnată în fişa de instruire individuală;
  • implementate măsuri ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme, pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor.

Grupul țintă :

Angajatori care desfasoară activităţi poştale și de curier, angajatorii care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare privind primirea, prelucrarea, transportul şi distribuirea (internă sau internaţională) scrisorilor, pachetelor şi coletelor (de tip poştal) de către firme ce desfăşoară activităţi în afara obligativităţii serviciului universal. Pot fi implicate unul sau mai multe mijloace de transport şi activitatea poate fi efectuată fie cu mijloace de transport proprii ale firmelor respective, fie prin intermediul transportului public sau cu mijloace de transport care nu aparţin firmei de curierat. în această categorie sunt incluse, de asemenea, serviciile de livrare la domiciliu.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry