1.000 lei primă de activare – se acordă șomerilor neindemnizați la încadrarea în muncă!

Șomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Prima de activare se acordă în două tranşe, astfel:

       a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

       b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Persoanele care doresc să se înregistreze în evidenţa agenţiei în vederea obţinerii unui loc de muncă şi pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, ş.a., se vor prezenta la sediul A.L.O.F.M. Brăila, din municipiul Brăila, Str. Sergent Tătaru, nr.2, Corp B, etaj 3 (în incinta Liceului Tehnologic Mihail Sebastian), la Punctul de Lucru Fãurei, str. Republicii nr. 36 sau Punctul de Lucru Însurãței, Sos. Brãilei nr. 18, în funcție de localitatea unde își au domiciliul, cu următoarele documente:

a) actul de identitate;

b) actele de studii şi de calificare;

c) carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, că persoana nu are restricţii medicale care o împiedică să presteze muncă sau că are eventuale restricţii medicale care o împiedică să presteze o anumită muncă (model A.J.O.F.M.).

În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoită la 6 luni.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry