A.J.O.F.M. Brăila informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2022 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de serviciile prevăzute de lege!

Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiei, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază, gratuit, de servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Pentru a putea beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de A.J.O.F.M. Brăila, absolvenţii, cu domiciliul în județul Brăila, sunt așteptați să se înregistreze în evidenţele agenţiei, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 zile de la absolvire, astfel:

  • la A.L.O.F.M. Brăila, din str. Sergent Tătaru, nr.2, corp B, etaj 3 (în curtea Liceului Teoretic “Mihail Sebastian”), tel. 0239/613080;
  • la Punctul de Lucru Făurei, Str. Republicii, nr. 36, Făurei, tel./fax 0239/661749;
  • la Punctul de Lucru Însurăţei, Șos. Brăilei, nr.18, tel. 0239/660574.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiei, sunt:

  • actul de identitate, în original şi copie;
  • actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie;
  • declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate;
  • cord de utilizare a datelor cu caracter personal;
  • CurriculumVitae.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj care se acordă în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afişate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj si venituri de completare.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry