Activităţi de verificare ale I.T.M. Brăila pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoşi

I.T.M. Brăila desfășoară până la sfârșitul lunii noiembrie 2023, o acțiune de control privind modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici periculoși la locul de muncă.

Efectuarea controalelor va fi centrată pe verificarea angajatorilor în privința deținerii Fișelor cu date de securitate (FDS), document acceptat internațional, care cuprinde informații specifice, pentru utilizarea profesională în siguranță a substanțelor și amestecurilor periculoase. Obligația angajatorilor este să actualizeze aceste fișe pentru agenții chimici periculoși prezenți la locurile de muncă și să le pună la dispoziția lucrătorilor pentru a preveni accidentele de muncă.

Amintim angajatorilor faptul că agenții chimici periculoși generează riscuri majore la adresa securității și sănătății lucrătorilor. Întrucât pericolele sunt cel mai adesea invizibile , angajatorii au obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății lucrătorilor și a mediului în care lucrează, punându-le la dispoziție echipamente individuale de protecție adevcate.

În conformitate cu dispozițiile Legii 319/2006, angajatorii trebuie să asigure condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, periodic și ori de câte ori este necesar.

Reamintim și pe această cale că producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii au obligația să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte.

Totodată angajatorii au obligația legală de a evalua riscurile la care sunt expuși lucrătorii, în cazul în care, la locul de muncă sunt prezente substanțe periculoase și de a respecta o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice și, in final, protecția individuală.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry