I.G.I. la raport! Peste 10.527 de avize de angajare a străinilor, în 2018!

I.G.I. la raport! Peste 10.527 de avize de angajare a străinilor, în 2018!

 

 

Evaluarea activităților polițiștilor de imigrări relevă că, în anul 2018, au fost emise peste 47.600 de documente care atestă șederea sau rezidența cetățenilor străini/UE pe teritoriul României și peste 10.527 de avize de angajare a străinilor. Au fost depistați 473 străini care desfășurau activități lucrative fără forme legale, 2716 care nu mai aveau drept de ședere, fiind emise 1719 de decizii de returnare, 374 persoane fiind îndepărtate sub escort, iar 106 au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară asistată.

2138 de persoane au solicitat acordarea protecției internaționale din partea statului român, în 464 de cazuri fiind recunoscut statutul de refugiat sau acordată protecție subsidiară. 1146 de beneficiari ai unei forme de protecție au fost înscriși în programele de integrare, iar peste 3000 de migranți au fost consiliați prin Centrele Regionale Integrate.

Astăzi, 12 februarie a.c., a avut loc evaluarea activității desfășurate de polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrări, în anul 2018.

Activitățile desfășurate de către polițiștii de imigrări, precum și prioritățile viitoare au fost comunicate de inspectorul general al I.G.I., comisar-șef de poliție Leonard-Florin Medrega în prezența domnului secretar de stat, general de brigadă  Gheorghe Nucu Marin.

De asemenea, în sală au fost prezenți reprezentanţi ai direcţiilor centrale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ai structurilor cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, directorii și șefii structurilor din cadrul IGI.

În sistem videoconferinţă, de la nivel judeţean, au participat toţi polițiștii structurilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Astfel, în cursul anului 2018, prioritățile polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări au constat în realizarea unui management corespunzător al migrației legale prin aplicarea legislației și procedurilor în mod unitar și transparent, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, integrarea beneficiarilor unei forme de protecție internațională, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate și, nu în ultimul rând, pentru reducerea deficitului de personal, asigurarea resurselor logistice, armonizarea legislației și implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Pe linia gestionării resurselor umane, s-au derulat 73  de concursuri pentru ocuparea a 61  de posturi vacante de ofițer, agent de poliție, personal contractual și pentru ocuparea unor funcții de conducere, iar la sfârșitul anului 2018, erau ocupate 1002 posturi, reprezentând 80% din totalul funcțiilor.

În perioada de referință, I.G.I. a asigurat reprezentarea României la activitățile de cooperare internațională și a realizat sarcinile ce revin țării noastre în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin participarea la 92 de activități sub egida BESA și Frontex.

Totodată, de la data aprobării Programului Național-FAMI până la sfârșitul anului 2018, la nivelul I.G.I. au fost implementate sau se aflau în derulare 82 de proiecte în valoare totală de peste 18 milioane de euro, reprezentând proiecte de grant, de monopol, finanțate din sume forfetare și proiecte de asistență tehnică.

În domeniul migrației, în ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, la data de 31 decembrie 2018 se aflau în evidențele instituției peste 120.000 de persoane, 69.141 străini din state terțe, cei mai mulți din Moldova, Turcia, Israel, China și 51.217 cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritari fiind cei din Italia, Germania, Grecia, Franța.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie a cetăţenilor români, UE sau SEE), educaţie, angajare în muncă sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

În ceea ce priveşte admisia în România, au fost primite 15.284 de solicitări de viză depuse la misiunile diplomatice din străinătate. Au fost avizate favorabil 10.741 de cereri de viză, dintre care 7850 de lungă şedere pentru străini din Moldova, Turcia, Israel, China și alte state şi 2621 de scurtă şedere pentru străini din  Liban, Iran, Maroc, India, Irak, Egipt etc..

Totodată, au fost emise 31.915 permise de ședere temporară și 1517 pe termen lung pentru străini din state terțe. Au fost eliberate 14.172  certificate de înregistrare și cărți de rezidență pentru cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH.

În aceeaşi perioadă, au fost eliberate 10.527 de avize de angajare/detaşare, pentru lucrători permanenţi, detașați, înalt calificaţi, ICT, sezonieri și transfrontalieri, cei mai mulți fiind din state precum Vietnam, Turcia, Nepal China, și Sri Lanka. Cele mai multe solicitări au fost pentru București, Ilfov, Timiș, Prohova, Constanța etc.

În urma mai multor acțiuni și controale, la peste 7900 de societăți comerciale, care au vizat combaterea muncii nedeclarate, au fost depistați 473 străini care desfășurau activități lucrative fără forme legale și au fost aplicate 1375 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.494. 600 de lei (912 sancțiuni aplicate străinilor depistaţi – 208.900 lei  și 462 sancțiuni dispuse angajatorilor – 4.285.700 lei).

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 8698 acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați cu şedere ilegală 2716 de străini, în scădere cu 24,13% față de anul 2017. Scăderea numărului persoanelor depistate se datorează diminuării presiunii migraționiste de la frontierele României, precum și activităților de prevenire desfășurate la nivel național.

Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 1715 de decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României. De asemenea, pentru 1219 de persoane a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în țară pentru diferite perioade de timp, cu 20% mai multe ca în anul precedent.

Totodată, 374 cetăţeni străini au fost îndepărtaţi sub escortă, aceștia provenind din state precum Irak, Vietnam, Turcia, Republica Moldova, Albania. 21 dintre aceștia au fost îndepărtați prin organizarea misiunilor de ecortare până în țara de origine. În cazul străinilor care nu au putut fi îndepărtați în termen de 24 de ore, polițiștii de imigrări au întocmit documente de luare în custodie publică până la returnarea de pe teritoriul țării noastre pentru 312 de persoane.

Ca și alternativă la îndepărtarea forțată, 106 migranți au optat pentru programul de repatriere voluntară umanitară asistată și au părăsit țara noastră la o dată stabilită de comun acord cu Organizația Internațională pentru Migrație. Totodată, în cazul a 73 de străini a fost acordată tolerarea rămânerii pe teritoriul României până la încetarea motivelor care au stat la baza deciziei.

Precizăm că, activitățile privind combaterea șederii ilegale și a muncii nedeclarate au fost efectuate în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, precum și cu inspectori din cadrul Inspecției Muncii.

Pe linia procesării cererilor și derulării procedurii de azil, în perioada de referință, au fost depuse 2138 de cereri de azil, în scădere față de anul trecut cu 125%, ca urmare a trecerilor frauduloase a frontierei, cu preponderență în zona de vest a țării.  2275 de solicitanți au beneficiat de cazarea în Centrele I.G.I.

Referitor la țara de origine, solicitanții de azil provin din state precum Irak, Siria, Iran, Bangladesh etc., iar cele mai multe cereri au fost depuse la centrele din Timișoara București și Giurgiu.

A fost asigurat accesul neîngrădit la procedura de azil și a fost respectat principiul nereturnării, iar toți solicitanții de azil și persoanele care au primit protecție internațională au beneficiat de documente de identitate și, după caz, de documente de călătorie.

Analiza efectuată a reliefat faptul că, în această perioadă, polițiștii de imigrări au soluționat 554 de cereri de protecție internațională în etapă administrativă și, în 464 de cazuri, a fost acordată o formă de protecție, dintre care 223 le-a fost recunoscut statutul de refugiat și 241 le-a fost acordată protecția subsidiară. De asemenea, au fost aprobate 61 de cereri de reunificare a familiei, 5 fiind respinse.

Totodată, în perioada de referință, 1146 de persoane au fost înscrise în programul de integrare, peste 470 sunt din Siria, 467 din Irak, 67 din Afganistan, precum și alte țări.

Complementar cu activitățile de integrare desfășurate de structurile I.G.I, prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană, în centre integrate s-au desfășurat activități de integrare destinate persoanelor vulnerabile identificate din rândul cetățenilor străini cu drept de ședere pe teritoriul României. De asemenea, peste 3000 de migranți au fost consiliați și sprijiniți în procesul de integrare socio-economic şi cultural în societatea românească. Aceste centre speciale sunt amplasate în orașele care înregistrează un număr mare de cetățeni străini și derulează activităţi de integrare care acoperă întreg teritoriul naţional.

Pe linia relocării din țări terțe, au fost efectuate demersuri pentru organizarea a două vizite de documentarea în vederea operațiunii de sprijin a misiunilor de selecția și, ulterior de transfer în România, pentru 109 refugiați, de origine siriană, aflați provizoriu în Turcia și Iordania, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1596/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate, asigurarea accesului neîngrădit la procedura de azil, procesarea cererilor de azil în mod eficient în conformitate cu standardele legale naționale și internaționale, creșterea capacității actorilor relevanți în susținerea procesului de integrare socială a străinilor, precum și implementarea mecanismului de asigurarea a solidarității între statele membre în cazul unor afluxuri de persoane aflate în nevoie de protecție, rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry