Persoanele care au avut contract individual la S.R.L., S.N.C, S.A., Asociații/Fundații în perioada 1990-2010, pot ridica carnetele de muncă de la ITM!

Având în vedere prevederile art.4(2) din Decretul nr.92/1976 (abrogat), potrivit cărora “la încetarea activității, carnetul de muncă se înmânează titularului cu toate înscrierile la zi”, persoanele care au fost încadrate pe bază de contract individual de muncă la angajatorii cu capital integral privat ( S.R.L., S.N.C, S.A., Asociații/Fundații), înființați după anul 1990, în baza Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale și care au încetat activitatea în perioada 1990 – 2010, sunt invitate să se prezinte la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, din str. D. Bolintineanu, nr.7. în zilele de luni – miercuri și vineri, între orele 8,30 – 16,30, joi – între orele 8,30-18,30  având în posesie actul de identitate, în vederea ridicării carnetelor de muncă.

Verificarea existenței carnetului de muncă în arhiva I.T.M. Brăila se poate face consultând lista atașată.

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/547298/42531968/carnete+de+munca+ITM.pdf/b98cfdc1-854b-4727-a9d7-f0907ab5ed0a

Prin excepție, în lipsa titularului, eliberarea se poate face după caz:

– unei alte persoane, în baza unei împuterniciri în forma autentică și a actului de identitate;

– unei alte persoane, care poate fi unul din părinți, soțul sau soția, în baza unei împuterniciri/delegații, cu condiția ca aceasta sa prezinte atât B.I./CI propriu cât si al titularului carnetului de muncă – în copie;

– în cazul decesului titularului, eliberarea se face soțului/soției, copiilor majori sau părinților, în baza unei cereri și cu condiția prezentării de către aceștia a BI/CI precum și a  certificatului de deces;

Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal, nu ne permit publicarea unor informații exacte cu privire la titularii carnetelor de muncă. Pentru verificarea identității, titularul cu numele publicat în lista se poate adresa telefonic la numerele de telefon 0239/611586, 611587, 612778 sau la sediul instituției.

Persoanele care vor ridica carnetul de muncă de la instituția noastră, vor apărea pe lista publicată până la actualizarea acesteia.

Carnetul de muncă reprezintă un act de importanță majoră pentru titular, deoarece reprezintă documentul care atestă vechimea în muncă realizată până la 31.12.2010.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry