Peste 4700 de pachete alimentare ajung la brăileni prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD

 • La nivelul municipiului Brăila se preconizează recepția de 961 pachete alimentare la finalul lunii decembrie 2022.
 • Distribuirea pachetelor se va realiza la depozitul situat în cadrul Căminului Cultural „Nedelcu Chercea”, str. Comuna din Paris nr. 95, conform Ordinului Prefectului nr. 384/14.10.2022.

La nivelul municipiului Brăila, activitatea de distribuire a pachetelor cu ajutoare alimentare, se derulează în tranșe, conform prevederilor O.U.G. nr. 84/2020, pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate, în cadrul fiecărei tranșe fiind recepționate un număr total de 961 pachete.

Pachetele POAD se acordă următoarelor categorii de persoane cele mai defavorizate, în calitate de destinatari finali:

a) membrii familiilor și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat213 persoane;

b) membrii familiilor beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- 330 persoane;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente (ex: persoane cu dizabilități), și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale- pe raza municipiul Brăila figurează încadrate în grad de handicap grav și accentuat 7.700 persoane.

Acordarea de sprijin persoanelor prevăzute la lit. c (ex. persoane cu dizabilități) se va realiza numai în cazul în care există stocuri de produse după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) și b), înconformitate cu prevederile art. 3 , alin. (3) din O.U.G. 84/2020.        

Persoanele care fac parte din mai multe categorii beneficiază de pachete cu produse aferente unei singure categorii din care fac parte la data distriburii.

Persoanele care aparţin categoriilor menționate mai sus  şi care la data distribuirii pachetelor se află în perioada de satisfacere a stagiului militar, execută pedepse privative de libertate, au domiciliul sau reşedinţa în străinătate sau beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private, nu beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD.

Pachetele cu produse se ridică personal de către destinatarii finali de la centrul de distribuire situat în cadrul Căminului Cultural „Nedelcu Chercea”, str. Comuna din Paris nr. 95, pe baza actului de identitate și a altor documente necesare.

Cutia, cu o greutate de 24 kg, conține 12 alimente de bază, respectiv:

 • Făină albă de grâu (5 pungi de 1 kg);
 • Mălai (4 pungi de 1 kg);
 • Paste făinoase (2 pungi de 400 g);
 • Ulei (4 sticle de 1 l)
 • Zahăr (2 pungi de 1 kg);
 • Orez (4 pungi de 1 kg);
 • Conserve din carne de vită (5 cutii de 300 g);
 • Conserve din carne de porc (3 cutii de 300 g);
 • Conserve pate de ficat de porc (5 cutii de 200 g);
 • Borcane de compot de fructe (2 borcane de 720 ml);
 • Gem de fructe (1 borcan de 360 g);
 • Gem de fructe dietetic (1 borcan de 360 g).
În cursul anului 2022, Direcția de Asistență Socială Brăila a distribuit un număr de 3.804 pachete alimentare, după cum urmează:
 CATEGORII DE PERSOANE
NR. CRT.PERIOADANUMĂRUL TOTAL PACHETE DISTRIBUITEVMGASFPERSOANE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP ACCENTUAT ȘI GRAV
113-31.05.2022961179201581
202.08-27.09.202228432843
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry