Prefectul județului Brăila, Iulian Timofei a aprobat un Plan de Măsuri având ca scop diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă

În contextul temperaturilor ridicate care se înregistrează în această perioadă, prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI a aprobat un Plan de Măsuri având ca scop diminuarea efectelor negative ale fenomenului de caniculă.

Printre măsurile vizând diminuarea efectelor caniculei se numără:

• monitorizarea permanentă a funcționării optime a sistemelor de alimentare cu apă;

• stabilirea unor puncte de prim ajutor în primării, teatre, lăcaşuri de cult, alte spații dotate cu sisteme de climatizare (evidențierea corespunzătoare a punctelor de prim ajutor);

• efectuarea de controale pentru a verifica dacă angajatorii asigură pentru salariați condiții optime de muncă etc.

• intensificarea acțiunilor de informare preventive a populației pentru crearea mentalității necesare asigurării autoprotecției comunităților locale;

• popularizarea în rândul cetățenilor a semnificației codurilor de culori, recomandărilor ce trebuie luate de către aceștia pentru diminuarea efectelor temperaturilor ridicate, în scopul protejării stării de sănătate, a spațiilor climatizate care pot fi utilizate de către populație în perioadele cu temperaturi crescute;

• suplimentarea numărului de ambulanțe și a personalului medical, creșterea nivelului de operativitate al acestora.

• identificarea unor surse de apă potabilă în vederea suplimentării necesarului de apă potabilă pentru populație și animale;

• sprijinirea persoanelor aflate în dificultate în vederea acordării de ajutor pe perioada de caniculă;

”Este esențial ca fiecare Comitet Local pentru Situații de Urgență, care funcționează pe raza județului Brăila, să dea curs întocmai măsurilor consemnate în plan şi să asigure, neîntârziat, ducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate. În aceeași măsură, solicit instituțiilor deconcentrate să fie vigilente şi să gestioneze cu operativitate situațiile neprevăzute ce pot surveni, în acord cu atribuțiile conferite de lege”, a declarat prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry