Se fac angajări în armată! Posturi vacante în funcția de soldat gradat profesionist!

Începând cu data de 15.09.2023, s-a reluat procesul de recrutare pentru cei care doresc să ocupe o funcție de soldat gradat profesionist în cadrul Batalionului 72 Geniu „General Constantin Savu” și Batalionului Nave Treceri Fluviale „Danubius”.

Activitățile de recrutare și selecție se vor desfășura după următorul algoritm:

 • înscrierea candidaților: 11.09 – 29.09.2023 la sediul unității militare;
 • selecția aptitudinală generală a candidaților: 15.09 – 29.09.2023;
 • perioada de efectuare a examinării medicale: 15.09 – 29.09.2023;
 • perioada de efectuare a examinării / evaluării aptitudinale medicale și / sau evaluării psihologice a aptitudinilor speciale: 15.09 – 29.09.2023;
 • termenul final de întocmire a dosarului de candidat: 02.10.2023.

Condiţii şi criterii generale de recrutare:

 • să aibă cetățenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
 • să fie absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările uterioare;
 • să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C – candidaţii care optează pentru arma „auto” şi / sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”;
 • să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor / unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate;
 • să fie declarat „Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale;
 • să fie declarat „Apt” la examinarea medicală specifică şi / sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale care va fi parcursă doar de cei care vor desfăşura activităţi ce necesită obținerea permisului / brevetului de conducere auto.

În momentul înscrierii, candidații vor putea consulta lista cu locurile scoase la concurs și vor primi informații suplimentare legate de pașii pe care îi au de urmat în procesul de recrutare și selecție.

Candidații înscriși vor fi planificați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinală generală în perioada mai sus menționată și vor fi anunțați telefonic de către personalul recrutor înainte de susținerea acestora.

Selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea:

 • probei psihologice (teste de aptitudini, chestionare de personalitate);
 • probei sportive (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență pe distanța de 2000 de metri);
 • interviului de evaluare finală (pentru orientarea vocaţională a candidaţilor).

Candidații declarați „Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua, în perioada menționată anterior, examinarea medicală.

Acolo unde este cazul, candidații pentru anumite arme / servicii şi specialităţi militare vor efectua examinarea / evaluarea medicală specifică și / sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale (numai după ce au fost declarați “Admis” la toate probele enumerate mai sus) în perioada menționată.

Ultima etapă a procesului de recrutare constă în completarea / finalizarea dosarului de candidat și semnarea cererii de înscriere.

Informații suplimentare pot fi obținute, la adresele:

 • Batalionul 72 Geniu „General Constantin Savu” Brăila, Calea Călărașilor nr. 311, telefon 0239/684547, sau adresa um01294@yahoo.com;
 • Batalionul Nave Treceri Fluviale „Danubius” Brăila, Portul Militar Vărsătura, poarta nr. 2, telefon 0239/652837, sau adresa relatii.publice02399@forter.ro.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry