Vrei o carieră în cadrul MAI? ISU ”Dunărea” Brăila angajează prin încadrare directă subofițer operativ principal!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dunărea” al județului Brăila organizează concursuri în vederea ocupării unui post de execuție vacante de subofițer operativ principal – Compartimentul Control și Activități preventive din cadrul Inspecției de prevenire, cu personal recrutat prin încadrare directă.

Principalele condiții de participare la acest concurs sunt:

  • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
  • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
  • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
  • să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
  • nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Cererea de înscriere la concurs, curriculum vitae, copia actului de identitate și declarația privind cunoașterea și condițiilor de recrutare, se transmit exclusiv în format scanat (.PDF),  până la data de 15.05.2024, ora 16:00, iar celelalte documente ale dosarului de recrutare până la data de 31.05.2024, ora 16:00, la adresa de e-mail resurse_umane@isubraila.eu.

E-mailul de înaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”dosar” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_Popescu_Ioan, candidat post subofiter operativ principal – Inspecția de Prevenire- Compartimentul Control și Activități Preventive, poz. 40).

Condițiile de recrutare au fost afișate pe pagina oficială Portal de servicii și informații la nivelul MAI – www.hub.mai.gov.ro, la secțiunea CARIERA MAI,  https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1633

Detalii suplimentare privind participarea la acest concurs pot fi obținute de la personalul Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al judeţului Brăila, cu sediul în municipiul  Brăila, b-dul Dorobanţilor, nr. 468, tel: 0239/611212, interior 27118 sau 27006 și 0742063719.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry