Rata de promovare a examenului de Bacalaureat: Brăila – 81,3%! S-au obținut două medii de 10!

În judeţul Brăila, rata de promovare (înainte de contestaţii) înregistrată de toţi absolvenţii studiilor liceale care au susţinut probele examenului de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2022, este de 81,3%, iar la nivel naţional, de 73,3%, fapt care situează judeţul nostru pe locul 4 în ierarhia naţională.

Pentru promoţia curentă, rata de promovare în judeţul Brăila este 85,74%, iar pentru promoţiile anterioare, rata de promovare este 37,5%.

În sesiunea iunie-iulie 2022, au promovat 1269 de candidaţi, dintr-un total de 1561de candidaţi prezenţi. Dintre aceștia, 1417 candidaţi sunt din promoţia curentă, iar 144, din promoţiile anterioare.

Precizăm că 32 de candidaţi au absentat, iar 2 au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. Aceștia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni ale examenului naţional de Bacalaureat.

  • 2 candidaţi au obţinut media 10;
  • 13 candidaţi au obţinut nota 10 la proba de Limba și literatura română;
  • 119 candidaţi au obţinut nota 10 la proba obligatorie a profilului;
  • 73 de candidaţi au obţinut nota 10 la proba la alegere a profilului și a specializării.

Precizăm că nota minimă de promovare, pentru fiecare disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este minimum 6 (șase). Procentul de promovare s-a calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie și candidaţii eliminaţi.

Rezultatele (înainte de contestaţii) au fost afișate astăzi, 27 iunie, la ora 10:00, atât în centrele de examen, cât și pe pagina web dedicată, bacalaureat.edu.ro.

În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), precum și cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Ministerul Educaţiei a publicat rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a prenumelui.

Contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic, în ziua de 27 iunie, în intervalul orar 12:00 – 18:00. În acest caz, candidaţii completează, semnează și depun/transmit electronic și o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoștinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată și de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi anunţate vineri, 1 iulie 2022.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry