”Înființare parc fotovoltaic pentru consumul propriu al UAT Măxineni” – a fost depusă cererea de finanțare!

Valoarea totală a proiectului este de 1.994.367 lei. Panourile vor fi de tip monocristalin, cu o…