În atenția persoanelor care au rezervate locuri de parcare sau doresc rezervarea acestora în parcările de reședință din municipiul Brăila

Solicitarea de prelungire a rezervarii (mentinerea locului de parcare rezervat intr-o parcare de resedinta), se poate…