A fost semnat contractul CL2 – Lot 2 Lucrări în STAP Chiscani, GA Brăila, complex înmagazinare Radu Negru și aducțiuni STAP Chiscani – STAP Gropeni

În data de 15 noiembrie 2022 Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila a semnat contractul de lucrări CL2 – Proiectare și execuție aducțiuni apă potabilă, rețea evacuare ape uzate convențional curate din STAP Chiscani și aducțiune apă brută de la captare la STAP Chiscani – UAT Brăila – Lot 2 Lucrări în STAP Chiscani, GA Brăila, complex înmagazinare Radu Negru și aducțiuni STAP Chiscani – STAP Gropeni din cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 (cod SMIS 136502), finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM) – Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2 – “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

Obiectul contractului constă în proiectarea și execuția lucrărilor privind:

  • conducta de aducțiune apă brută priza Chiscani – Sație Tratare Apă Potabilă Chiscani (2.870m);
  • lucrări în cadrul STAP Chiscani (laborator nou, bazin ape uzate menajere, bazin ape uzate convențional curate, electropompe aducțiune, cablu alimentare între STAP Chiscani și post trafo, reabilitare cablu alimentare între priza Chiscani și STAP Chiscani, drum de acces);
  • conducta de aducțiune STAP Chiscani – STAP Gropeni (14.566m),
  • lucrări în cadrul Gospodăriei de Apă Brăila (reabilitare circuite în tabloul electric, procurare și montare grup electrogen, amenajare laborator în clădire existentă);
  • lucrări în complexul de înmagazinare Radu Negru (reabilitare rezervor de înmagazinare de 20.000mc, reabilitare instalație hidromecanică rezervor, procurare și montare grup electrogen);
  • echipamente și dotări de laborator (STAP Chiscani și GA Brăila);
  • dotări în sistemele de alimentare cu apă.

Rezultatele așteptate urmare implementării contractului sunt următoarele: îmbunătățirea calității apei potabile, protecția sănătății publice și a mediului înconjurător; asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă la o presiune adecvată și fără întreruperi în furnizare; asigurarea calității și disponibilității serviciilor de alimentare cu apă conform principiilor bazate pe maximizarea eficienței costurilor, a calității în furnizare și a suportabilității populației; reducerea pierderilor de apă în aria de proiect după implementarea proiectului prin reabilitarea conductelor de aducțiune; îmbunătățirea structurii de management a serviciilor de apă.

Contractul CL2 – Lot 2 Lucrări în STAP Chiscani, GA Brăila, complex înmagazinare Radu Negru și aducțiuni STAP Chiscani – STAP Gropeni a fost semnat cu Asocierea S.C. CONCIVIA S.A. (Lider de asociere) – S.C. EDAS EXIM S.R.L. (Asociat 1) – S.C. AQUA SERV S.R.L. (Asociat 2) și are o valoare de 39.392.966,91 lei, fără TVA.

Durata contractului este de 90 de luni (6 luni proiectare, 24 luni execuție lucrări, 60 luni perioadă de notificare a defectelor) de la data emiterii ordinului administrativ de începere a lucrărilor. 

Contractul este asigurat prin următoarea schemă de co-finanțare: 6% contribuție CUP Dunărea Brăila, 1.88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția Uniunii Europene.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry