ANUNȚ PUBLIC | “Înființarea unei zone de umplutură deșeuri inerte pentru zona parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție”

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de către APM Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul.

“Înființarea unei zone de umplutură deșeuri inerte pentru zona parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție”, propus a fi amplasat în județul Brăila, municipiul Brăila, Tarla 42, P295, P296, carte funciară nr.99156: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila-mun. Brăila, Bld. Independenței nr.16, bl.B5 în zilele lucrătoare între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry