ANUNȚ PUBLIC: „Extinderea suprafețelor împădurite din zona de câmpie prin plantarea unor corpuri de pădure pe terenurile aparținând UAT Bordei Verde”

UAT BORDEI VERDE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila…

ANUNȚ PUBLIC | “Înființarea unei zone de umplutură deșeuri inerte pentru zona parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție”

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA anunță publicul interesat asupra luării de…

ANUNȚ PUBLIC: „Extinderea suprafețelor împădurite din zona de câmpie prin plantarea unor corpuri de pădure pe terenurile aparținând UAT Bordei Verde”

UAT BORDEI VERDE anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru…

ANUNȚ PUBLIC: “Înființarea unei zone de umplutură deșeuri inerte pentru zona parcuri, complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecție”

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODARIRE LOCALĂ BRĂILA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării…

Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Realizarea și amenajarea unui spațiu zootehnic – Ferma agricolă animalieră – 1000 capete ovine”

TRUPOST Cooperativa Agricolă, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru…