În anul 2018, jandarmii brăileni au executat 4355 misiuni!

În anul 2018, jandarmii brăileni au executat 4355 misiuni!

 

 

În cursul zilei de ieri, 21 ianuarie, în sala „ Panait Istrati” a teatrului Maria Filotti Brăila, a avut loc şedinţa de evaluare a activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila pe anul 2018.

La activitate a participat domnul PALADI GEORGE-ADRIAN, prefectul judeţului Brăila,  şefii instituţiilor din sistemul de apărare naţională şi siguranţă publică din judeţul nostru, reprezentanţii celorlalte instituţii cu care Jandarmeria Brăila colaborează şi personalul inspectoratului.

Activitatea a fost condusă de domnul inspector şef, colonel Vasile MOŢ, care a evidenţiat rezultatele obţinute, greutăţile întâmpinate în anul precedent şi modul de rezolvare a acestora, conturând totodată şi principalele direcţii de acţiune pentru anul în curs.

Conform bilanţului prezentat, în anul 2018, jandarmii brăileni au executat 4355 misiuni, din care: 3298 misiuni de menţinere a ordinii publice, 530 misiuni de asigurare a ordinii publice, 206 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii, 178 misiuni de punere în aplicare a mandatelor de aducere şi 143 misiuni de intervenţie în domeniul ordinii publice.

Din cele 143 acţiuni de intervenţie pe care efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila le-au executat, 117 au fost intervenţii pentru aplanarea unor conflicte şi 26 intervenţii pentru rezolvarea altor situaţii.

Principalele obiective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila sunt reprezentate de creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor şi al elevilor, personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta, în zona adiacentă şi pe traseele de deplasare către cele 34 de instituţii de învăţământ aflate în competenţa jandarmilor brăileni

Astfel, cea mai mare creştere a misiunilor executate o constituie cele de menţinere a ordinii publice în proximitatea unităţilor şcolare, în număr de 471 misiuni.

Pe linia combaterii faptelor de natură penală, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila, în anul 2018 au fost constatate un număr de 138 infracţiuni, fiind depistaţi în flagrant 156 făptuitori, ce se regăsesc în 125 dosare instrumentate. Cele 125 de dosare întocmite, au fost înaintate organelor de poliţie competente.

Pe linia constatării şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, agenţii constatatori din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila au constatat un număr de 1275 sancțiuni contravenţionale în valoare totală de 416370 lei.

Ca urmare a activităţii de recrutare a candidaţilor în vederea participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, au fost recrutaţi pentru Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, arma Jandarmi, un număr de 4 candidaţi barbaţi şi 2 candidaţi femei, pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, 16 candidaţi bărbaţi şi 2 candidaţi femei, pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni un număr de 52 candidaţi bărbaţi şi 7 candidaţi femei.

 

Prevenire antiinfracţională şi antivictimizare

 

O componentă prioritară a activităţii din anul 2018 a constituit-o dezvoltarea programelor de prevenire antiinfracţională şi antivictimizare, fiind desfăşurate 127 acţiuni de prevenire a manifestărilor antisociale deviante, prevenirea delicvenţei juvenile, prevenirea violenţei în şcoli şi a violenţei intrafamiliale, conştientizarea incidenţei consumului de alcool, droguri, tutun în rândul tinerilor. Aceste acţiuni au urmărit conştientizarea grupurilor ţintă cu privire la pericolul extinderii acestor fenomene şi riscul infracţional asociat, precum şi a consecinţelor de ordin personal sau social. 

Referitor la prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, a garantării şi apărării drepturilor constituţionale, siguranţei cetăţenilor, proprietăţii publice şi private precum şi a asigurării climatului necesar funcţionării instituţiilor statului putem spune că, raportat la atribuţiile legale ce ne revin, nu s-au înregistrat probleme deosebite, iar analiza activităţilor, structurii organizatorice şi a costurilor a relevat faptul că soluţiile adoptate au fost viabile acestea ducând la îmbunătăţirea activităţilor desfăşurate şi reducerea costurilor necesare desfăşurării acestora.

 

4 autoturisme Dacia Duster și un autoturism 8 plus 1, marca Peugeot Expert – parcul auto a înflorit!

 

Din punct de vedere financiar, unitatea s-a încadrat în limita alocaţiilor din bugetul de venituri şi în limita creditelor bugetare deschise pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.

Prin realizarea tuturor obiectivelor propuse, Jandarmeria brăileană şi-a consolidat statutul de forţă de ordine publică operaţională, robustă şi dotată cu capacităţi de reacţie rapidă, capabilă să execute toate misiunile încredinţate pentru asigurarea respectării normelor legale şi de comportament civic.

Prezenţa activă a efectivelor din cadrul inspectoratului în viaţa comunităţilor locale, prin acţiunile desfăşurate cotidian, constituie principalul reper al statutului Jandarmeriei de forţă sigură, credibilă, stabilă şi eficientă a statului român. Profesionalismul şi principialitatea dovedite de jandarmi pe timpul misiunilor zilnice de combatere a faptelor antisociale, ori de asigurare sau restabilire a ordinii publice, în misiunile de pază instituţională sau pe timpul participării la limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă, constituie elementele care ne-au adus un binemeritat prestigiu şi au conturat imaginea unei instituţii model în cadrul forţelor de ordine şi siguranţă publică.

 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry