În bugetul CUP Dunărea a fost prevăzută o majorare salarială de 5%! Aceasta se va acorda diferențiat, în funcție de performanța și contribuția fiecărui salariat!

La finalul săptămânii trecute a avut loc o acțiune spontană, a unui grup de 40 de angajați CUP Dunărea, în special de la sectorul întreținere rețele apă. Aceștia au întrerupt programul de lucru și s-au deplasat la sediul societății , fără a perturba însă activitatea celorlalți salariați.

Conducerea executivă a solicitat organizarea din rândul participanților a unui grup, în număr de 10-15 salariați, care să participe la o discuție. Acest demers a fost necesar în vederea aplanării oricărui potențial conflict, pentru ca activitatea companiei să–și urmeze cursul normal. Astfel, a urmat o întâlnire de lucru, care a avut loc în Sala de Sedințe a Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila SA, timp de 40 de minute.

Revendicările angajaților au fost în principal de ordin salarial, deoarece din 2019 salariații nu au beneficiat de nicio altă majorare salarială.

Conducerea executivă a explicat salariaților că, potrivit Legii nr. 55/2020, dat fiind starea de alertă, negocierea Contractului colectiv de muncă este suspendată dar și o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă. De asemenea, li s-a comunicat ca în bugetul de venituri și cheltuieli al companiei, aprobat recent de Adunarea generală a acționarilor, a fost prevăzută o majorare salarială de 5%, începând cu lunile septembrie – octombrie 2021. Această majorare salarială se va acorda însă diferențiat în funcție de performanța și contribuția fiecărui salariat în cadrul societății, a transmis conducerea CUP Dunărea Brăila, într-un comunicat de presă.

Participanții la întâlnire s-au declarat multumiți de rezultatul discuțiilor purtate și și-au reluat activitatea, luându-și angajamentul, totodată, să recupereze orele, în care au luat parte la dezbateri, prin timp de lucru suplimentar, astfel încât toate activitățile programate pentru acea zi să fie executate și activitatea societății să nu fie afectată.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry