Peste 60 de milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată! Un nou contract a fost semnat! Cine sunt beneficiarii?

Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila, în calitate de beneficiar al Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020, cod SMIS 2014+ 136502, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, a semnat în data de 28.02.2024 un nou Contract execuție lucrări:

  • CL7 – Execuție lucrări rețele de alimentare cu apă – UAT Făurei, UAT Mircea Vodă, UAT Jirlău, UAT Galbenu, UAT Vișani și Canalizare UAT Ianca, UAT Făurei, UAT Mircea Vodă, UAT Jirlău, UAT Surdila Găiseanca – LOT 1 – Execuție lucrări rețele de alimentare cu apă – UAT Făurei, UAT Mircea Vodă, UAT Galbenu, UAT Vișani și rețele de canalizare UAT Mircea Vodă

Antreprenor: Asocierea EURO BUILDING SRL (Lider de Asociere) – HYDROSTROY AD (Asociat)

Valoarea contractului de lucrări: 62.915.787,66  lei, exclusiv TVA

Obiectivul contractului constă în executarea unor lucrări de înființare și reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă în Unitățile Administrativ Teritoriale Făurei, Mircea Vodă, Galbenu, Vișani și înființare a sistemului de canalizare în Unitatea Administrativ Teritorială Mircea Vodă pentru a asigura conectarea întregii populații la serviciile de alimentare cu apă și canalizare centralizate.

Durata contractului este de 84 luni (24 luni execuție, începând cu data notificată în Ordinul Administrativ de Începere + 60 luni perioadă de notificare a defectelor).


Obiectul contractului include:

  1. Lucrări pentru rețeaua de alimentare cu apă:

a) Reabilitarea conductei de aducțiune apă potabilă Făurei – Jirlău (9.694m);

b) Înființarea conductei de aducțiune Jirlău-Sătuc-Galbenu-Pântecani (11.129m);

c) Înființarea conductei de aducțiune apă potabilă Vișani-Câineni Băi-Plăsoiu (9.954m);

d) Înființarea conductei de aducțiune apă potabilă Vișani-Drogu-Zamfirești (7.641m);

e) Reabilitarea rețelei de apă potabilă la Stația de Epurare Ape Uzate Făurei (962m);

f) Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție, inclusiv branșamente în localitatea Mircea Vodă (22.337m);

g) Reabilitarea rețelei de distribuție, inclusiv branșamente în localitatea Galbenu (7.967m);

h) Reabilitarea rețelei de distribuție, inclusiv branșamente în localitatea Drogu (6.295m);

i) Conformare apometre în localitățile Sătuc, Pântecani, Zamfirești, Vișani, Plăsoiu, Câieni-Băi;

j) Înființare Gospodărie de Apă în Jirlău;

k) Înființare Gospodărie de Apă în Vișani;

l) Extindere stație pompare apă potabilă Făurei. 

B. Lucrări pentru rețeaua de canalizare menajeră: Înființare sistem de canalizare inclusiv stații de pompare apă uzată, conducte de refulare și racorduri în localitatea Mircea Vodă (24.212m).  

Rezultatele așteptate constau în: a) reducerea numărului de avarii și a întreruperilor în furnizarea apei potabile către consumatori, reducerea pierderilor de apă și implicit a debitului de apă furnizat, reducând astfel costul apei prin reabilitarea rețelei de distribuție în localitatea Jirlău; b) creșterea gradului de acoperire a serviciilor de canalizare în județul Brăila prin înființarea sistemului de canalizare în localitatea Mircea Vodă.


Contractul este asigurat prin următoarea schemă de co-finanțare: 6% contribuție CUP Dunărea Brăila, 1,88% buget local, 12,22% contribuție publică națională și 79,9% contribuția Uniunii Europene.

Obiectivul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020 îl reprezintă creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

Valoarea totală a Proiectului: 1.385.022.604,06 lei, din care valoarea co-finanțării din Fondul de Coeziune este de 932.088.758,06 lei.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry