Florin Dobrescu: Sunt bucuros să anunţ că Organizaţiile de Management al Destinaţiei au primit undă verde pentru a fi înfiinţate

Secretarul de stat în Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului Florin Dobrescu, fost prefect de Brăila, a anunţat că mult aşteptatele Organizaţii de Management al Destinaţiei (OMD), entităţi de interes major pentru industria turismului, au primit undă verde pentru a fi înfiinţate, prin publicarea în Monitorul Oficial a “Procedurii de avizare”, reglementare care dă startul operaţionalizării reformei în turismul românesc.

Procedura de avizare a OMD a fost reglementată de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi publicată în Monitorul Oficial pe 19 august 2022. OMD-urile se vor putea constitui, în condiţiile legii, ca asociaţii cu personalitate juridică de drept privat, în baza avizului emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, respectiv Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.

Sunt bucuros să anunţ că Organizaţiile de Management al Destinaţiei au primit undă verde pentru a fi înfiinţate. Publicarea în Monitorul Oficial a procedurii de avizare dă startul operaţionalizării reformei în turismul românesc. Misiunea OMD-urilor este aceea de a spori notorietatea brandului turistic, de a creşte numărul turiştilor şi durata sejurului acestora. Aceste construcţii asociative vor genera cele mai bune planuri de marketing, având în vedere că membrii noilor entităţi sunt atât reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi naţionale, cât şi reprezentanţi ai mediului privat“,

a declarat secretarul de stat în cadrul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului Florin Dobrescu.

OMD-urile vor avea rolul de a derula activităţi care fac referire la coordonarea procesului de realizare şi implementare a brandului destinaţiei, precum şi a strategiei de dezvoltare şi marketing turistic. De asemenea, se vor implica în realizarea de cercetări şi studii de piaţă, integrarea şi coroborarea datelor statistice, formarea resurselor umane din turism, atragerea de fonduri naţionale şi europene, precum şi încheierea de parteneriate cu alte destinaţii apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, în vederea creşterii competitivităţii regionale.

OMD-ul local se va înfiinţa “pe baza asocierii unităţii/lor administrativ-teritoriale din componenţa destinaţiei cu plătitori de taxe speciale pentru promovare turistică şi/sau alte entităţi care plătesc cotizaţie”. Printre criteriile minime impuse, menţionăm: destinaţia să fie atestată ca staţiune turistică de interes local/naţional sau să existe minimum 100 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate şi un buget minim de 30.000 euro echivalentul în lei.

OMD-ul judeţean se va înfiinţa “pe baza asocierii unităţii administrativ-teritoriale judeţene din componenţa destinaţiei cu plătitori ai cotizaţiei de membru conform statutului, inclusiv OMD-urile locale de pe raza judeţului”. Printre criteriile minime impuse, menţionăm: să existe minimum 1.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinaţiei şi un buget minim de 100.000 euro echivalentul în lei.

OMD-ul regional se va înfiinţa “prin asocierea formată din unul sau mai multe OMD-uri judeţene cu unităţi administrativ teritoriale judeţene, care nu fac parte dintr-un OMD judeţean şi/sau alte entităţi care nu fac parte dintr-un alt OMD local sau judeţean din regiune şi care plătesc cotizaţie conform statutului”. Regiunile sunt: Banat-Crişana, Bucovina, Dobrogea, Maramureş, Muntenia, Moldova, Oltenia şi Transilvania. Printre criteriile minime impuse, menţionăm: să existe minimum 10.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinaţiei şi un buget minim de 250.000 euro echivalentul în lei.

OMD-ul naţional se va înfiinţa “din membri ai autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, ai OMD-urilor regionale, dar şi ai altor entităţi publice şi alte organizaţii private relevante în domeniul turismului, înfiinţate şi înregistrate în conformitate cu dispoziţiile legale, cu reprezentativitate la nivel naţional şi care nu fac parte dintr-un alt OMD, indiferent de nivel, fiind un organism cu rol în realizarea şi implementarea strategiei de dezvoltare şi marketing turistic a destinaţiei România”.

Atingerea indicatorilor de performanţă, stabiliţi prin strategiile de dezvoltare şi marketing turistic, va fi monitorizată de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, instituţie care va putea retrage avizul unui OMD, în cazul în care acesta nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza avizării.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry