Închirierea bunurilor din patrimoniul personal trebuie declarată obligatoriu, de la 1 ianuarie, către organul fiscal competent!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte contribuabililor persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală că, începând cu data de 01 ianuarie 2023, au obligaţia  înregistrării, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la  încheierea sau producerea modificării acestuia.

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 01 ianuarie 2023, înregistrarea la organul fiscal competent a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.

Cererea de înregistrare a contractelor de închiriere se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent, prin poştă cu scrisoare recomandată sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, după caz.

Dacă bunul a cărui folosinţă se cedează este deţinut în comun, fiecare coproprietar persoana fizică are obligaţia depunerii cererii la organul fiscal competent, în vederea înregistrării contractului de închiriere, potrivit legii.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry