Salariul minim în construcții și sectorul agroalimentar este majorat la 4.582 lei brut și respectiv 3.436 lei brut!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila aduce la cunoștință tuturor angajatorilor şi tuturor persoanelor fizice interesate că începând cu data de 1.11.2023:
  • prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 din Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sectorul construcţii salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră;
  • prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru sectorul agricol şi industria alimentară, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de 3.436 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 20,782 lei/oră.

Nerespectarea prevederilor de către societăţile comerciale constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry