”Eu merg la școală, tu mergi la școală, el merge la școală….”. Proiect pentru prevenirea abandonului școlar, la Tichilești!

Articol semnat de Ionel Lăzărică

În perioada 27.09.2022-27.09.2025, la Școala Gimnazială Tichilești se desfășoară un proiect de nivel național (PNRAS), ce are ca obiectiv principal reducerea părăsirii timpurii a școlii, dar și creșterea ratei de tranziție de la învățământul gimnazial la învățământul liceal, sau profesional și tehnic.

În acest sens, vor fi implementate măsuri precum: diminuarea procentului de abandon școlar de la 5,2 % la 2,2 %, la nivelul școlii, prin integrarea activă a elevilor din învățământul gimnazial în activități cu un înalt caracter practic-aplicativ; creșterea ratei de absolvire a învățământului gimnazial de la 90% la 93 %, și  creșterea ratei de participare la Evaluarea Națională cu 3% în următorii 3 ani, în rândul elevilor de gimnaziu, prin activități de sprijin la nivel  educațional, dar și emoțional. Sunt avute în vedere și obiective care vizează creșterea cu 5% a ratei de promovabilitate la sfârșitul anului școlar și reducerea cu 10% a numărului de absențe nemotivate.

Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate, în primul an al desfășurării proiectului au fost realizate activități pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, respectiv  comunicare și colaborare, dar și stimularea lucrului în echipă. În același sens, au fost realizate activități de formare pentru cadrele didactice și personalul auxiliar din unitatea de învățământ, cu scopul de a îmbunătăți practicile de predare -evaluare. Proiectul prevede și fonduri pentru asigurarea hranei pentru elevi, în cadrul activităților de tip ”Școală după școală”. Activitățile de acest tip sunt formate din mai multe componente, după cum urmează: activități de sprijin specializat – Limba română (7 grupe: clasa a V-a A, clasa a V-a B, clasa a VI-a, clasa a VII-a A, clasa a VII-a B, clasa a VIII-a A, clasa a VIII-a B); activități de sprijin specializat – Matematică (7 grupe: clasa a V-a A, clasa a V-a B, clasa a VI-a, clasa a VII-a A, clasa a VII-a B, clasa a VIII-a A, clasa a VIII-a B); Clubul de științe (3 grupe: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a); Atelier de limbi străine (3 grupe: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a) și  activități sportive și recreative (3 grupe: clasa a V-a, clasa a VI-a, clasa a VII-a).

Activitățile s-au desfășurat conform planificărilor stabilite pentru fiecare lună. Astfel, au fost realizate activități de sprijin specializat de 140 ore la Limba română și 140 ore la  Matematică. În aceeași măsură, au fost realizate activități conform planificărilor, de  48 ore la Clubul de științe, 48 ore la Atelierul de limbi străine, și 60 ore de activități sportive și recreative.

S-au efectuat  și activități interactive  de tip atelier, cum ar fi:  teatru în aer liber, activități culturale structurate  pe modelul citesc-visez-călătoresc, activități de creație de diverse tipuri ,dar și organizarea de excursii, cu scopul de a crește motivația elevilor pentru educația formală și cea non-formală.

Specialiștii în pedagogie și psihologie școlară au constatat că activităţile extraşcolare, desfăşurate într-un cadru informal, permit elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să-și reducă nivelul anxietăţii și să capete o mai mare încredere în sine, în realizarea inițiativelor școlare  proprii. Având în vedere aceste constatări, au fost realizate activități precum: Școala de vară 2023 – „Copilărie și joc cu miresme de vară” care s-a derulat pe parcursul a 5 zile și a conținut următoare secțiuni: Sănătate prin mișcare, Mâini de artist, Ora de prim ajutor, R3 – recuperează, recondiționează, reutilizează, sau  Lumea e o scenă; ”Lumea e o scenă” a  constat într-un concurs cu două secțiuni: interpretarea de piese de teatru și recitarea de versuri din lirica națională și universală.

O competiție interesantă prevăzută în cadrul proiectului a fost  și Cursa de nota 10. Elevii implicați au făcut eforturi pentru a strânge un punctaj cât mai mare, după o grilă stabilită, în ale cărei criterii au fost: media generală pe clasă, frecvența la cursuri, promovabilitatea, și media la purtare.

La sfârșitul anului școlar, primele două clase, care au acumulat punctajul cel mai mare, au mers într-o excursie tematică, la Moeciu de Jos, în județul Brașov.

Au fost realizate, în cadrul ședințelor cu părinții, activități de educație parentală, dar și activități de orientare școlară, în cadrul orelor de dirigenție, pentru copiii vulnerabili.

Proiectul a prevăzut și fonduri consistente pentru achiziționarea de echipamente și tehnologii inovative, necesare îmbunătățirii procesului didactic și creșterii gradului de interactivitate al acestuia. Astfel, școala a primit 30 laptop-uri, cu licențele aferente, tablă interactivă cu conținut educațional preinstalat, imprimante multifuncționale, microscop digital, etc.

Cu aceste noi tehnologii, au fost dezvoltate competențele digitale ale elevilor.

Împreună cu colegii mei, am depus eforturi pentru a implementa acest proiect într-o formulă care să țină cont de principiile și obiectivele inițiale, dar și de specificul școlii noastre. Contăm pe determinarea elevilor noștri pentru îndeplinirea acestor obiective, dar și pentru pregătirea lor, în cadrul școlii, pentru o lume plină de provocări, pe care le vor depăși doar dacă vor dori să învețe”, ne-a declarat prof. Micu Ionuț, directorul unității școlare.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry