Simpozion Național organizat de Grădinița cu Program Prelungit nr. 37 Brăila

Grădinița cu Program Prelungit nr.37 a candidat și a obținut certificatul de  Acreditare Erasmus+ în anul 2020.

Având deja experiență în dezvoltarea proiectelor Erasmus+, încă din 2014 profesorii grădiniței au preluat cu responsabilitate misiunea de a implementa proiecte de mobilitate a cadrelor didactice în următorii 7 ani, pentru a îmbunătăți sau chiar rezolva anumite nevoi instituționale și profesionale. Una dintre aceste nevoi o reprezintă puțina capacitate a profesorilor de a se adapta nevoii de învățare a preșcolarilor în formatul online.

Cunoaștem cu toții cât de provocatoare a fost perioada de învățare online în sistemul educațional românesc și cu precădere în preșcolaritate. Pentru a avea o continuare a învățării și în format online, profesorii au nevoie de o bună colaborare și implicare a familiilor copiilor pentru a le facilita acestora accesul la informațiile transmise, dar au nevoie și de competențe digitale nu numai în a folosi tehnologia  ci și în a crea conținut educațional online.

Urmând această idee, implementăm proiectul „Digitalizarea-ultima frontieră”, cu finanțare din partea Uniunii Europene, prin Programul Erasmus+, pentru a pregăti profesori ai grădiniței pentru a-și adapta conținuturile învățării specifice preșcolarității la situații de învățare nu numai “face to face”, ci și online. Activitățile din acest proiect au constat în participarea a 7 profesori la 3 cursuri de formare și în organizarea  unui job shadowing, la care au participat 2 profesori în perioada primului an financiar de derulare a proiectului.

Ca un punct culminant a ceea ce profesorii grădiniței au învățat la cursuri, au împărtășit cu colegii lor și au aplicat în activitățile cu preșcolarii, în data de 24.11.2022 cadrele didactice ale Grădiniței cu P.P. nr.37 au organizat un Simpozion național cu tema “Digitalizarea în contextual învățământului actual”. 

Comunicările științifice au fost primite de la 216 profesori învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal din toate regiunile țării, 40 dintre aceștia participând la activitatea organizată online pe platforma Google Meet, pentru schimb de bune practici. S-au purtat discuții referitoare la adaptarea și la crearea de conținut educațional online pentru diferite categorii de preșcolari și elevi, în raport cu vârsta și nevoile lor de învățare. Profesorii au menționat faptul că perioada de învățare online a dat startul unei schimbări în abordarea modului de predare-învățare-evaluare, prin includerea resurselor educaționale online pe tot parcursul procesului instructiv-educativ.

Materialele suport prezentate de profesori la acest Simpozion, vor face obiectul publicării unei cărți electronice cu exemple de bună practică, informații teoretice, studii și proiecte de activitate/lecție, ce va fi distribuită la nivel național participanților și altor cadre didactice colaboratoare ale grădiniței noastre.

Proiectul nostru Erasmus+ continuă. Profesorii, părinții, comunitatea locală au înțeles importanța oportunității de implicare în dezvoltarea profesională, pentru a putea face față provocărilor viitorului și pentru a asigura cele mai bune șanse de învățare și dezvoltare necesare generațiilor de copii prezente și viitoare.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry