În luna iunie ITM Brăila a verificat un număr de 202 angajatori! S-au aplicat amezi de peste 170.000 lei!

ITM Brăila a desfășurat în luna iunie 2024 – acțiuni de control la un număr de 202 angajatori, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 177.800 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

La un număr de 3 angajatori, au fost depistate 3 persoane care desfășurau muncă fără forme legale, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 60.000 lei ,  la 2 angajatori au fost depistate 2 persoane care prestau muncă calificată, subdeclarată, fiind aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 16.000 lei şi la 1 angajator a fost identificată 1 persoană  care presta muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului indivdual de muncă cu timp parţial  fiind aplicată sancţiune contravenţională în valoare totală de 10.000 lei.

Cele 3 persoane identificate nu aveau contract individual de muncă încheiat în formă scrisă si prestau activitate în următoarele domenii de activitate: Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine, Restaurante.

Nereguli constatate:

  • Primirea la muncă a unei persoane fără a avea forme legale de încadrare;
  • Acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în ştatele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale;
  • Nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară;
  • Nerespectarea prevederilor HG 905/2017;
  • Neevidențierea timpului de muncă efectuat de salariați;
  • Neutilizare echipamentului din dotare corespunzator activitații desfasurate;
  • Semnalizarea riscurilor de accidentare necorespunzatoare;
  • Neaducerea la cunostință a măsurilor prevăzute în planul de prevenire si protecție;
  • Neefectuarea examenului medical periodic;
  • Lipsa verificării tehnice a anumitor echipamente ce necesită o astfel de verificare.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere, cu termene de raportare la inspectoratul teritorial de muncă.

ITM Brăila, în controalele efectuate a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniile de competență.

Scopul tuturor acţiunilor de control este acela de creştere a gradului de conştientizare, atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea aplicării şi respectării legislaţiei muncii în privinţa muncii nedeclarate, subdeclarate si securităţii şi sănătații în muncă.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry