ANUNȚ PUBLIC: „Extinderea suprafețelor împădurite din zona de câmpie prin plantarea unor corpuri de pădure pe terenurile aparținând UAT Bordei Verde”

UAT BORDEI VERDE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, „Extinderea suprafețelor împădurite din zona de câmpie prin plantarea unor corpuri de pădure pe terenurile aparținând UAT Bordei Verde”, amplasament jud. Brăila, comuna Bordei Verde, extravilanul localităților Bordei Verde și Constantin Gabrielescu: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluării adecvate și nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni până vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro, Secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la datapublicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecţia Mediului Brăila.