Primăria comunei Vădeni anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul ”Înființare rețea de canalizare în localitatea Pietroiu și extindere rețea în localitatea Baldovinești, comuna Vădeni”

Primăria comunei Vădeni, titular al proiectului ”Înființare rețea de canalizare în localitatea Pietroiu și extindere rețea în localitatea Baldovinești, comuna Vădeni” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului – nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul ”Înființare rețea de canalizare în localitatea Pietroiu și extindere rețea în localitatea Baldovinești, comuna Vădeni”, propus a fi amplasat în județul Brăila, comuna Vădeni satele Pietroiu și Baldovinești.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brăila – municipiul Brăila, Bulevardul Independenței, nr. 16 bl. B5, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 13.00 precum și la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro-secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry