Primăria Măxineni scoate la concurs un post de inspector, clasa I, grad profesional – asistent – în compartimentul financiar-contabil!

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Primăria Măxineni organizează concurs de ocupare a postului de inspector, clasa I, grad profesional – asistent – în compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe locale din cadrul departamentului de specialitate al primarului comunei Măxineni.

Concursul constă în trei probe: selecțe dosare, proba scisă și interviu.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei comunei Măxineni, din localitatea Măxineni, str. Administrației nr 42, comuna Măxineni, județul Brăila.

Selecția dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor.

Proba scrisă  va avea loc în data de 15 noiembrie 2021, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Măxineni, iar interviul, în termen de maxim 5 zile de la susținerea probei scrise.

Dosarele de concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv: 13 octombrie 2021 – 01 noiembrie 2021, ora 16.30, la sediul Primăriei.

Condiții de participare

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465, alin(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Condiții specifice:

  • Studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice/contabilitate/finanțe bănci
  • Vechimea minimă în specialitatea studiilor – 1 an
  • Cunoștințe operare calculator dovedite cu documente emise în condițiile legii

Relații suplimentare la numărul de telefon 0239.695.795, persoană de contact – Ionelia Mușat.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry