Spitalul Județean de Urgență Brăila angajează pe perioada determinată, fără concurs, medic specialist epidemiologie!

Având în vedere prevederile pentru aprobarea metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar-vacante din cadrul Ministerului Sănătății și a unităților aflate în subordine, Spitalul Județean de Urgență Brăila angajează pe perioadă determinată, fără concurs, un medic specialist epidemiologie.

Dosarul care va fi depus trebuie să conțină următoarele documente:

  1. Cerere prin care se menționează postul pentru care dorește să candideze;
  2. Copie xerox după diploma de licență și certificatul de medic speciaalist;
  3. Copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
  4. Dovada / înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la articolul 455 alineatul 1, litera e sau f, la articolul 541 alineatul 1, litera d sau e, respectiv la articolul 628 alineatul 1, litera d sau e, din Legea numarul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicata, cu modificările ulterioare;
  5. Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa numarul 3 la ordin;
  6. Cazierul juduciar;
  7. Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul care candidează;
  8. Copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Depunerea dosarelor: 28.10.2020 – 03.11.2020, Luni-Joi 08.00-14.00, Vineri 08.00-13.00.

Afișarea rezultatelor: 04.11.2020 – ora 14.00.

Relații suplimentare la telefon 0239/692.222, interior 2174, Serviciul Resurse Umane.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry