100 de locuri de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări

100 de locuri de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări

 

 

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează, etapizat, concursuri pentru ocuparea a 100 de posturi vacante, prin încadrare directă și trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare. Viitorii ofițeri, agenți și personal contractual își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului central al IGI și structurile subordonate pe linie de azil și migrație, în domenii de activitate precum: migrație, integrare, medical, psihologic, resurse umane, comunicații și informatică, administrativ, logistic, secretariat, relații internaționale, financiar, control, implementare programe, informare și relații publice, planificare misiuni, analize de risc etc.

Astfel, începând cu data de 28 ianuarie a.c., debutează o primă etapă de concursuri fiind demarată procedura de ocupare a 35 de posturi vacante, 17 ofițeri și 18 agenți,  10  funcții prin trecere în corpul ofițerilor a agenților cu studii superioare și 25 de funcții prin încadrare directă.

Posturile propuse, în această etapă, sunt distribuite structurilor din municipiul București și județele Ilfov, Arad, Suceava, Timiș, Galați, Harghita, Vrancea și Covasna.

Înscrierile se fac la sediul central al Inspectoratului General pentru Imigrări, iar la concurs se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Anunțurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa www.igi.mai.gov.ro, secțiunea “Carieră” și la avizierul instituției. Tot aici puteți găsi detalii despre depunerea cererilor și perioada de înscriere.

Informații suplimentare privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condițiile de recrutare, probele de examen, criteriile de departajare și alte date importante pentru desfășurarea în bune condiții a recrutării și încadrării candidaților pot fi obținute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări la numărul de telefon 021/4107513 și interiorul prevăzut în anunț.

Posturile au fost alocate în urma unei analize privind necesitățile operative și de suport, de la nivelul structurilor centrale și teritoriale. Totodată, s-a avut în vedere obiectivul de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului și a capacității de acțiune la nivelul structurilor teritoriale, prioritatea în combaterea migraţiei ilegale şi facilitarea accesului persoanelor la procedura de azil și programele de integrare.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry