Au început înscrierile pentru admiterea la colegiile naționale militare | Biroul de informare – recrutare Brăila așteaptă elevii de clasa a VIII-a

Au fost aprobate locurile pentru admiterea în instituţiile/unităţile de învăţământ militar pentru anul universitar/şcolar 2024-2025.

Există 5 colegii naționale militare:  Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza; Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia; Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc; Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” şi “Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, iar elevii de clasa a VIII-a care își doresc o cariera în Armata Română se pot înscrie în învățământul liceal militar până la data de 22.03.2024.

Colegiile naţionale militare sunt şcoli cu tradiţie, care oferă o excelentă educaţie şi o multitudine de oportunităţi profesionale.

Învăţământul liceal militar este de tip vocaţional, în profilul militar, specializarea matematică-informatică.

Misiunea colegiului naţional militar este aceea de a pregăti candidaţi – absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru unităţile de formare a personalului militar profesionalizat, în mod special a ofițerilor și a maiștrilor militari.

Asigurarea unei pregătiri temeinice şi dezvoltarea competenţelor specifice profilului şi specializării sunt garanția promovării examenului de bacalaureat și a admiterii în învăţământul superior militar, precum și a adaptării rapide la rigorile și standardele instituției militare.

Persoanele interesate trebuie să se prezinte până la data de 22.03.2024 la Biroul Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Județean Brăila.

RECRUTAREA

Pot candida numai elevii înmatriculaţi în clasa a VIII-a în anul şcolar în care se susţine examenul.

Prezentarea la Biroul Informare – Recrutare:

  • actul de identitate;
  • obligatoriu va fi însoţit de către unul dintre părinţi sau tutorele legal.

SELECȚIA APTITUDINALĂ A CANDIDAȚILOR

1. Candidații trebuie să se prezinte la data şi ora stabilite, la Centrul Zonal de Selecție și Orientare CONSTANȚA. Perioada de desfășurare:  05.02.2024 – 12.04.2024.

Probe psihologice:

  • test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual;
  • chestionar de personalitate pentru avaluarea posibilităţilor de adaptare la condiţiile specifice mediului militar.

Probe fizice (testarea capacităţii motrice):

  • parcurgerea unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa şi forţa), gradul de manifestare a calităţilor motrice combinate, dar şi existenţa unor calităţi psihice, cum sunt tenacitatea şi curajul;
  • probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 m.

Aprecirea se realizează după fiecare probă, iar rezultatul ADMIS/RESPINS este comunicat fiecărui candidat de către unul dintre evaluatori.

 Interviu de evaluare finală (verificarea capacităţii de exprimare şi exprimarea motivaţiei pentru alegerea carierei militare).

 2. Prezentarea, la POLICLINICA MILITARĂ BRĂILA a candidatului care a fost admis la probele de selecție. Perioada de desfășurare:  19.02.2024 – 19.04.2024.

După efectuarea vizitei medicale, fişa medicală va fi trimisă de către POLICLINICA MILITARĂ BRĂILA către Biroul Informare – Recrutare.

CONDIȚII DE ADMITERE

Pentru susținerea testului de verificare, candidații, însoțiți de unul dintre părinți, se prezintă la sediul Colegiul Național Militar la care au prima opțiune. Atât elevul cât și părintele vin cu actele de identitate în original!

Etapa I – Proba de verificare a cunoștințelor – 25.05.2024

Accesul în săli este cu cartea de identitate, legitimația de concurs, instrumente de scris cu mină albastră și trusa de geometrie!

Proba se va susţine la sediul Colegiului Național Militar la care au prima opțiune, în data de 24.05.2024, durează 3 ore și constă într-un test grilă care conţine 30 de itemi, din care 10 pentru Limba și literatura română, 10 pentru Geometrie şi 10 pentru Algebră (conform programelor în vigoare pentru clasele V – VIII). În aceeași zi se vor afișa rezultatele la Proba de verificare a cunoștințelor. 

Etapa a II-a de admitere se va desfăşura după susţinerea evaluării naţionale și constă în repartizarea computerizată a candidaților, după medii și opțiuni, în limita cifrei de școlarizare aprobată pentru fiecare Colegiu Național Militar. Afișarea rezultatelor preliminare – 11.07.2024.

Solicitarea, în scris, pentru renunțarea la locul obținut (dacă este cazul) 11.07.2024 și 12.07.2024, până la ora 14:00.

Confirmarea locului ocupat, prin completarea cererii de înscriere în colegiu 11.07.2024 și 12.07.2024, până la ora 16:00.

Completarea locurilor rămase libere ca urmare a renunțării la locul obținut, prin repartizarea manuală centralizată – 15.07.2024, orele 08:00 – 13:00.

Afișarea rezultatelor finale – 15.07.2024, după ora 15:00.

Condiții minime:

  • cetăţenie română şi domiciliu stabil în România;
  • vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;
  • absolvirea învăţământului secundar inferior sau ciclul gimnazial sau dovedirea absolvirii acestuia, până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere;
  • existența avizelor „Admis” la selecție și „Apt” la examinarea medicală.

Nu se pot înscrie candidaţii care sunt absolvenţi ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry