Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor de securitate și sănătate în muncă | La nivelul județului Brăila s-au aplicat amenzi în valoare de 11.500 de lei

În perioada februarie – noiembrie 2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a desfășurat Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, acțiune înscrisă în Program Propriu de Acțiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru anul 2023 aprobat de Inspecția Muncii.

Prima etapă a campaniei s-a desfășurat în lunile februarie – martie 2023 și a constat în mediatizarea, informarea și organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Brăila cu principalii dezvoltatori din județ cu activitate în domeniul construcțiilor.

A doua etapă, derulată în perioada aprilie – noiembrie 2023, a constat în verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor la angajatorii cu activitate în domeniul construcțiilor, prin acțiuni de control la aceștia, precum și controale de verificare a modului în care au fost realizate măsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor anterioare.

Obiectivele principale au fost: creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la excavații; asigurarea de echipamente de protecție colective și individuale în proporție de 100%; respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor (din numărul total de fișe de instruire verificate, instruirea să fie efectuată în mod corespunzător în proporție de 100%;implementarea măsurilor de siguranță la utilizarea instalațiilor de ridicat. Din numărul total de instalații de ridicat și al calificării personalului deservent verificate, acestea să fie în proporție de 100% corespunzătoare.

Obiectivele specifice pentru anul 2023 au fost: modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătatea lucrătorilor, care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

La nivelul județului Brăila au fost verificați 76 angajatori care desfășurau activități în domeniul construcțiilor. Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri cu termene de realizare precise. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum de 11.500 lei.

Cele mai frecvente neconformități constatate au fost:

  • Lucrătorii din unele șantiere controlate nu utilizau EIP (casca de protecție, centuri, bocanci, etc) din dotare în timpul lucrului (în special în cazul lucrărilor cu regim de înaltime sau săpături);
  • Instruiri neadecvate în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrători; 
  • Planul de securitate și sănătate nu este completat și adaptat în funcție de evoluția lucrărilor pe șantier;
  • Angajatorii nu efectuau  instruirea și testarea lucrătorilor la nivelul unității;
  • Semnalizarea de securitate necorespunzătoare a riscurilor de accidentare la locurile de muncă;
  • Neefectuarea la termenul scadent a controlului medical periodic.