Formare profesionala gratuita pentru someri: lucrator in cresterea animalelor, brutar si lucrator finisor in constructii

Formare profesionala gratuita pentru someri: lucrator in cresterea animalelor, brutar si lucrator finisor in constructii

 

 

In perioada urmatoare, somerii aflati in evidenta A.J.O.F.M. Braila se pot inscrie pentru a participa la programe de formare profesionala GRATUITE.

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, inclusiv pentru efectuarea analizelor medicale specifice fiecarei meserii. Pentru somerii care vor efectua naveta pe perioada cursului, se vor deconta abonamentele/biletele de transport.

Somer este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
  2. b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
  3. c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare (500 lei);
  4. d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca.

Somer inregistrat este persoana care indeplineste cumulativ conditiile mentionate anterior si care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege, in vederea obtinerii unui loc de munca.

Somerii neinregistrati care doresc sa se inregistreze in evidenta agentiei in vederea obtinerii unui loc de munca si pentru a participa la masurile active oferite, respectiv, informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, s.a., se vor prezenta la sediul A.J.O.F.M. Braila, din B-dul Dorobantilor 603-605, parter, modulele 2 sau 3, cu urmatoarele documente:

  1. a) actul de identitate;
  2. b) actele de studii si de calificare;
  3. c) carnetul de muncã sau alte acte care atesta, potrivit legii, existenta unor raporturi de munca ori de serviciu, in cazul persoanelor provenite din munca;
  1. d) adeverinta medicala din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale.

In cazul neincadrarii in munca, cererea in vederea medierii trebuie reinnoita la 6 luni.

 

 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry