I.T.M. Brăila a desfășurat acţiunii de verificare şi control în domeniul hotelurilor, restaurantelor și serviciilor de alimentație!

Activitatea agenţilor economici în domeniul turismului şi al serviciilor de alimentaţie publică acoperă la nivel naţional o gamă largă de activităţi diferite incluzând hotelurile, restaurantele, serviciile fast-food, cantinele, cafenelele, cofetăriile etc. Un număr important de angajaţi din ţara noastră îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

Activitatea desfăşurată de lucrătorii angrenaţi în acest domeniu economic este influenţată şi de următorii factori:

  • caracterul sezonier de muncă – în acest sector sunt angajaţi mulţi lucrători sezonieri, care nu au timp să se adapteze la această activitate;
  • sunt angajaţi mulţi lucrători tineri care nu sunt obişnuiţi cu lucrul şi nu şi-au dezvoltat încă abilităţile necesare;
  • instabilitatea angajamentului forţei de muncă slab calificată;
  • rulajul forţei de muncă;
  • suplinirea lipsei de personal prin angajarea lucrătorilor de altă naţionalitate.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a finalizat acţiunea de verificare şi control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare (Cod CAEN 55) şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (Cod CAEN 56), ce face parte din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii și s-a desfășurat pe parcursul trimestrului I – III 2023.

Obiectivele campaniei:

  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
  • identificarea pericolelor şi evaluarea (combaterea) riscurilor prezente în mediul de muncă;
  • identificarea echipamentelor de muncă, în special cele sub incidenţa ISCIR – lifturi, centrale de producere a apei calde, precum şi alte echipamente care pot prezenta în exploatare riscuri pentru lucrători (arsură termică, explozii, incendiu, etc), cum ar fi: hote, aragaze, butelii;
  • verificarea modului de instruire a lucrătorilor şi de însuşire a instrucţiunilor predate;
  • dispunerea de măsuri ferme pentru înlăturarea neconformităţilor.

În urma acestei acțiuni au fost controlați un numar de 60 de angajatori, iar în urma neregulilor constatate s-au dispus 83 de sancțiuni în cuantum total de 29.000 lei.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila își reafirmă angajamentul de a monitoriza în mod continuu și riguros respectarea prevederilor legale și de a interveni ori de cate ori este necesar pentru a asigura un mediu de lucru conform standardelor în vigoare.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry