Localnicii au semnalat o serie de abuzuri în comuna Dudești: ”Primarul nu a reușit în 20 de ani să-și cunoască obligațiile”

O altă scrisoare deschisă a fost trimisă, către redacția noastră, din partea unor locuitori ai comunei Dudești, îngrijorați de faptul că vor ajunge să plătească, mai mult decât trebuie, greșelile administrative luate de Consiliul Local și primarul comunei – Bocănel Marian, cu privire la depozitarea și selectarea deșeurilor și a gunoiului de grajd.

La nivelul Comunei Dudesti si satele componente primarul si secretarul Comunei Dudesti distribuie potrivit adresei nr. 1449 din data de 31.03.2021 un regulament inexistent in ceea ce priveste modul de gospodarire comunala, depozitarea si selectarea deseurilor si gunoiului de grajd”, se arată în scrisoarea deschisă.

Localnicii spun că regulamentul invocat de Consiliul Local nu este legal și îi cer prefectului județului Brăila să se sesizeze și să facă demersurile necesare în acest caz.

Hotararea a fost supusa aprobarii Consiliului Local Dudesti fara respectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, privind informarea si consultarea cetatenilor cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice a proiectului hotararii consiliului local prin publicarea unui anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală.

Potrivit art. 1 din HCL nr. 12.30.03.2021 si adresei nr. 1449/31.03.2021 se dispune in mod abuziv depozitarea gunoiului de grajd pe terenurile agricole proprietate privata a crescatorilor de animale persoane fizice si juridice prin amenajarea unei platforme. De precizat este faptul ca, s-au dispus masuri care vor fi sanctionate contraventional de catre primarul Bocanel Marian si nu numai, inclusiv de Agentia de Mediu, Directia de Sanatate Publica, etc.

In acest context, ii aducem la cunostinta primarului care in 20 de ani nu a reusit sa-si cunoasca obligatiile privind protectia mediului si nu a fost capabil sa asigure o platforma de depozitare a gunoiului de grajd pentru cetatenii comunei, cateva reglementari privind protectia mediului referitoare la amenajarile pe care le impune fermierilor:

1. În primul rând, conform Codului de bune practici agricole (CBPA), „la construcția depozitelor de gunoi de grajd se va avea în vedere ca acestea să aibă o bază impermeabilă, să fie prevăzute cu pereți de sprijin și sisteme de colectare a efluenților, în special a celor care se produc în timpul ploilor”. Pardoseala trebuie hidroizolată, lucru care se poate face cu folii de hidroizolație, cu beton sau, sau alte materiale naturale impermeabile. Pereții de sprijin trebuie să fie și ei hidroizolați și suficient de înalți ca să susțină stratul de bălegar de până la doi metri înălțime și, eventual, 30 – 40 cm. de alte materiale folosite pentru acoperire.

2. Construcţia unei facilităţi pentru depozitarea gunoiului de grajd implică anumite riscuri în ceea ce priveşte efectele negative asupra resurselor mediului înconjurător. Având în vedere gradul ridicat de variabilitate al solurilor agricole este absolut necesară caracterizarea din punct de vedere geologic al terenului utilizat pentru construcţia unei astfel de facilităţi, care trebuie să constituie o „barieră” impermeabilă pentru reţinerea elementelor şi substanţelor nocive cu impact deosebit de negativ asupra principalelor resurse de mediu. De asemenea, este importantă distanţa amplasamentului faţă de aşezările umane şi corpurile de apă de suprafaţă.

3. O activitate importantă ce trebuie realizată înaintea preconstrucţiei unei facilităţi de stocare a gunoiului de grajd este aceea de efectuare a unor foraje de testare. Efectuarea acestor foraje constituie o condiţie preliminară obligatorie pentru evaluarea terenului în vederea amplasării pe acesta a unei construcţii de depozitare a bălegarului animalier. Forajele de testare oferă informaţii despre caracteristicile întregului profil de sol pe care se amplasează construcţia, adâncimea apei freatice, adâncimea materialului parental, compoziţia lui structuralăşi alte caracteristici geologice;

4. Categoria de animale, stabulaţia acestora şi tipul de gunoi de grajd animalier rezutat, în funcţie de consistenţa, poate fi lichida sau semilichidă, existand riscul ca acestea sa contamineze terenurile agricole vecine si nu in ultimul rand a surselor de apa din apropiere, inclusiv de gunoiul solid ca urmare a apelor puviale;

Potrivit art. 2 din HCL nr. 12.30.03.2021 si adresei nr. 1449/31.03.2021 se impune un anumit program de depozitare a gunoiului de grajd. Am putea retine aici programul stabilit doar pentru confortul primarului si functionarilor din subordinea sa, insa abuziv ca urmare a ilegalitatii impuse si aprobate de consilierii primarului.

Potrivit art. 9 primarul vrea sa implice si reprezentantii Postului de Politie Dudesti, insa uita ca acestia nu sunt in subordinea sa si nu poate dispune acestora sa aplice sanctiuni;

Potrivit art. 10 ,,Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la ADOPTARE de catre Consiliului Local Dudesti”. In acest sens, intrebam secretarul comunei Orasanu Romica, dupa multi ani de ,,secretariat” nu a putut invata macar faptul ca orice hotarare devine obligatorie DOAR in termen de 5 zile de la data COMUNICARII oficiale catre prefect? Cunoaste faptul ca printr-o hotarare a consiliului local nu se poate aproba nimic care contravine legii si fara a se asigura drepturi fundamentale ale cetatenilor?

Domnilor ati avut macar curiozitatea sa cititi legile invocate in preambul hotararii? Noi credem ca NU, daca ati fi citit nu ati fi impus cetatenilor acele abuzuri!? ”, se arată în scrisoarea deschisă.

Localnicii spun că primarul încasează ilegal taxa pe gunoi de la cetățeni, care nu este deloc mică: 4,55 lei/persoană/lună fără a avea o hotărârea a Consiliului Local, aprobată în acest sens. Semnatarii scrisorii îi cer primarului Bocănel Marian să amenajeze o platformă de gunoi în detrimentul unor contracte de preluare a gunoiului menajer cu ”firma fostului senator ALDE – Mihai Ruse, SC Recorwood SRL”.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry