Modificări legislative la Bugetul asigurărilor sociale de stat, pe anul 2023!

Având în vedere prevederile Legii nr.369/2022 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,nr. 1215/19.12.2022 si aplicarea unor articole din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru anul 2023 au fost stabilite unele modificări.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.

Conform prevederilor art.18 din Legea nr. 369/2022, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în sumă de 6.789 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi în sumă de 3.395 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

a transmis directorul executiv al Casei Județene de Pensii, Adrian Rîndunică.

Conform prevederilor art. XLVI pct.1 din OUG 168/2022, privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, la data de 01.01.2023 valoarea punctului de pensie este de 1.785 lei.

Indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,41. Reamintim că indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Potrivit dispozițiilor art.138, art.1381 si art. 1382 din Legea nr.227//2015 privind Codul Fiscal, în anul 2023 cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

  • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
  • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010   263 12 2M1   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
  • 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în <LLNK 12010   263 12 2M1   0 18>Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora ;
  • 21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectoarele constructii, agricol si industrie alimentara, si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct 5 si 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75%.

Având în vedere prevederile art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificarile și completarile ulterioare, începând cu data de 01 ianuarie 2023 se stabilește nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala  la 3000 lei, reprezentand valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 01 ianuarie 2023.

Deoarece în cazul contractului de asigurare, contribuţia de asigurări sociale suportată integral de asigurat este de 25 % din venitul asigurat, contribuţia lunară datorată pentru nivelul minim al venitului asigurat – în sumă de 3.000 lei, este de 750 lei.

a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii, Adrian Rîndunică.

Nivelul indemnizației minime sociale  pentru pensionari, prevăzută prin OUG nr.6/2009,privind instituirea pensiei minime garantate, aprobata prin Legea nr.196/2009, este, începând cu 01 ianuarie 2023, 1125 lei.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry